Fråga facket Fråga facket

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Stort lönegap mellan tjänstemän och arbetare i Skåne

  Löneskillnaderna ökar mellan tjänstemän och arbetare. I Skåne tjänar en tjänsteman 13 100 kronor mer i månaden än en arbetare. Det visar LOs årliga lönerapport. LO-distriktets ordförande Per-Ola Nilsson menar att vi inte kan acceptera att klassamhället breder ut sig.

 • Avslagen på sjukpenning ökar i Skåne

  LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.
  - Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 • LO: Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

  För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land, säger Magnus Alm, ordförande i LO i Skåne.

 • Har vi råd att bo här?

  LO-rapport: Boendesituationen är i dag problematisk för många grupper. Att flytta för till exempel arbete, relationer eller på grund av nya familjeomständigheter är svårt för många hushåll. Problemen på bostadsmarknaden befäster ojämlika strukturer och minskar människors frihet att leva sina liv som de skulle önska.

 • Långt kvar till jämställdhet i Skåne

  2016 tjänade arbetarkvinnor i Skåne län i genomsnitt 18 170 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 39 754 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.

   

 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom en ny satsning på en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.

 • Få tar chansen till extra pappapengar i Skåne

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Skåne har endast 8 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 85 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Pressmeddelande: Löneskillnader mellan män och kvinnor minskar för första gången på 10 år

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år, även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. I Skåne tjänar män 4200 kronor mer än kvinnor. Det visar LOs årliga lönerapport.

 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Skåne

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Papporna i Skåne hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt.

 • Investera i skola, vård och omsorg i Skåne

  LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 6 870 jobb i Skåne län, visar LOs rapport om investeringar i skola, vård och omsorg.  

 • Bostadsbyggande för fler jobb

  Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet är inte bara en direkt jobbskapande åtgärd, utan möjliggör också en bättre fungerande arbetsmarknad i framtiden. Det är ett viktigt steg mot målet att uppnå full sysselsättning. LOs rapport visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjlighet att jobba.  

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 73 procent i Skåne län sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skånes kommuner fick 970 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 3 570 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort. 

 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne deltog över 2 150 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 101 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 320 personer. Samtidigt tvingades 9 240 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.  

 • Varselvågen i Skåne

  Antalet varsel ökade till över 10 000 i Skåne under 2012, en fördubbling jämfört med 2011 och i nivå med 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,81 procent av Skånes befolkning av varsel under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning. Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten. 

 • Ung i Skåne - skolan är nyckeln till arbetslivet i Skånes kommuner

  I rapporten ”Ung i Skåne” kartlägger LO-distriktet i Skåne sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Skåne har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 12 till 13,9 procent mellan 2006-2012. 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 8,5 procent lever av ekonomiskt bistånd. 

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne län handlar det om över 40 100 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. Eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är mörkertalet dessutom stort.  

 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Skåne

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I december deltog i Skåne bara 3,7 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 4 648 deltagare, vilket motsvarar 16,2 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.