020560056 ring fackets hjälptelefon

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Stort lönegap mellan tjänstemän och arbetare i Skåne

  Löneskillnaderna ökar mellan tjänstemän och arbetare. I Skåne tjänar en tjänsteman 13 100 kronor mer i månaden än en arbetare. Det visar LOs årliga lönerapport. LO-distriktets ordförande Per-Ola Nilsson menar att vi inte kan acceptera att klassamhället breder ut sig.

 • Stora löneskillnader i Skåne – arbetarkvinnor tjänar minst

  En arbetarkvinna Skåne tjänar 21 443 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.

 • Avslagen på sjukpenning ökar i Skåne

  LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.
  - Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 • LO: Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

  För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land, säger Magnus Alm, ordförande i LO i Skåne.

 • Har vi råd att bo här?

  LO-rapport: Boendesituationen är i dag problematisk för många grupper. Att flytta för till exempel arbete, relationer eller på grund av nya familjeomständigheter är svårt för många hushåll. Problemen på bostadsmarknaden befäster ojämlika strukturer och minskar människors frihet att leva sina liv som de skulle önska.

 • Långt kvar till jämställdhet i Skåne

  2016 tjänade arbetarkvinnor i Skåne län i genomsnitt 18 170 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 39 754 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.

   

 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom en ny satsning på en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.

 • Få tar chansen till extra pappapengar i Skåne

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Skåne har endast 8 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 85 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Pressmeddelande: Löneskillnader mellan män och kvinnor minskar för första gången på 10 år

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år, även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. I Skåne tjänar män 4200 kronor mer än kvinnor. Det visar LOs årliga lönerapport.

 • Många missar chansen till extra föräldrapengar i Skåne – särskilt pappor

  Inte ens en av tio. I Skåne län har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till.  Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • En av tre föräldrar kan missa tillägg

  Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.

 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Skåne

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Bara en av tre som går ut yrkesprogrammet får jobb

  Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre fast jobb ett år senare. Bäst i Skåne går det för elever från Energiprogrammet. Det avslöjar LO i en rapport om de gymnasiala yrkesprogrammen

 • Papporna i Skåne hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt.

 • Investera i skola, vård och omsorg i Skåne

  LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 6 870 jobb i Skåne län, visar LOs rapport om investeringar i skola, vård och omsorg.  

 • Bostadsbyggande för fler jobb

  Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet är inte bara en direkt jobbskapande åtgärd, utan möjliggör också en bättre fungerande arbetsmarknad i framtiden. Det är ett viktigt steg mot målet att uppnå full sysselsättning. LOs rapport visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjlighet att jobba.  

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 73 procent i Skåne län sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skånes kommuner fick 970 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 3 570 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort. 

 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne deltog över 2 150 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 101 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 320 personer. Samtidigt tvingades 9 240 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.  

Sida 1 av 212