020560056 ring fackets hjälptelefon

Facklig utbildning

Facklig utbildning För att kunna föra föreningens medlemmars talan, utveckla arbetet och för att ha medlemmar som är pålästa och kunniga behöver vi ha många som deltar på facklig utbildning. Vi arbetar med tvärfackliga utbildningar där även den som inte har ett medlemskap erbjuds att gå en introduktionsutbildning för att få bättre kunskap om vad fackföreningsrörelsen står för och kan ta ett aktivt beslut om medlemskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kurs ger personlig utveckling - och kunskap så att det blir rätt på jobbet.

För att arbeta med de tvärfackliga studierna så har LO-distriktet en regional facklig studiekommitté som är ett genomförande och planerande organ. Kommittén består av en ansvarig ombudsman från LO-distriktet, en representant per förbundsområde och ABF Skåne som tillsammans med Albins folkhögskola är adjungerade.

Kurser till och med den 31 maj 2020 är inställda. Läs mer här.

Oavsett om du är förtroendevald, vanlig medlem, nyfiken på att bli medlem eller ung vuxen så finns det en kurs för dig. Alla aktuella kurser och kursdatum är samlade på här på hemsidan. Du anmäler ditt intresse till kurserna på samma sida. Du kommer att få en bekräftelse sänt till dig om du är antagen till utbildningen.

Här kan du hämta en broschyr om 2020 års tvärfackliga studier i Skåne.

Unga vuxna, det vill säga under 30 år, har särskilda utbildningar, och de finns också i broschyren. Det finns också en särskild kurskatalog för ungutbildningarna.

Sommarkurs på Backagården 2019. Fem intressanta dagar med föreläsningar om bland annat facket, jobbet, samhället och försäkringar varvades med många roliga aktiviteter för stora och små.