Fråga facket Fråga facket

Det här ger en skolpresentation

Hur väl förberedd är du för arbetslivet? Om man vet vad som gäller undviks många svårigheter och tråkiga erfarenheter. Det är extra viktigt för dig som är ung, osäker och ny på jobbet. Vi på LO-distriktet i Skåne vet att många ungdomar idag efterfrågar grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Därför kommer vi gärna ut och besöker din gymnasieskola.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Boka skolpresentation via länk. Tryck här.

Allt material baserar sig på våra erfarenheter från en lång tid med vår fackliga hjälptelefon för ungdomar. Vi vet vad ungdomar frågar efter och har satt ihop klassrumspresentationer för varje årskurs. Informationen tar cirka 60 minuter och utförs av en ung, engagerad skolinformatör och är helt kostnadsfri.

För de praktiska gymnasieprogrammen, kontakta det specifika förbundet som organiserar yrkesgruppen för facklig information. Men om det gäller ett studieförberedande gymnasieprogram som exempelvis Samhälls- eller Naturvetenskapliga programmet, kontakta LO-distriktet i Skåne.

Skolpresentationens upplägg

Vi kommer gärna ut till gymnasieskolornas studieförberedande program och ger information inför klivet ut i arbetslivet. Vi kan göra det både i form av att hålla klassrumspresentationer, aulaföreläsningar, ha ett informationsbord eller vi kan vara med på exempelvis arbetsmarknadsdagar.

Vi har varit i kontakt med och varit ute på många gymnasieskolor i Skåne de senaste åren med någon form av information. Vi kan komma ut till samma gymnasieklass tre år i rad om det finns behov och möjlighet ges. Vi har ett fast upplägg med material och bildspel för respektive årskurs, som bygger på våra erfarenheter av vad ungdomarna vill veta.

Årskurs 1: Jobba - värt att veta inför sommar- och extrajobb

Första året på gymnasiet och för många första gången de sommarjobbar under sommarlovet. Vet du om hur det är att vara i arbetslivet? Har du fått lära dig dina rättigheter och skyldigheter? Detta hjälper vi gärna att berätta om. Saker som exempelvis vilka jobb får man ha vid olika åldrar, vilken lön du ska ha, skatt, semesterersättning, jämkning. Vad är skillnaden att jobba vitt eller svart? Om vad det är för skillnad mellan att vara trygg och helt oskyddad på jobbet. Vilket avtal, anställningsbevis och vilka lagar finns för den som arbetar. Ja, detta är lite av det som kommer upp under den första informationsträffen.

Årskurs 2: Kollektivavtalet

(Förutsätter att man fått information i årskurs 1. Annars kör vi deras presentation även för 2:orna men med ett litet inslag av kollektivavtalets värde).

För årskurs 2 fördjupar vi informationen och pratar om vad ett kollektivavtal är och vad det innebär. Vi berättar också om vad facket är och hur vi organiserar oss utifrån yrkesgrupper.
Vi tar upp exempelvis rätten till paus, bra arbetsmiljö, skyddskläder och försäkringar. Vi diskuterar arbetsmarknadsmodellen som vi har i Sverige.

Årskurs 3: Medlemskapet

(Förutsätter att man fått information i årskurs 1 och årskurs 2. Annars kör vi en variant med inslag av årskurs 2: Kollektivavtalet).

Vad händer efter skolan, tankar om hur det ska kunna bli roligare att jobba, hur får man jobb? Arbetsintyg - erfarenhet är ett plus när du söker jobb. Hur söka jobb och vara beredd: personligt brev, cv, betyg och intyg. Det som återigen är viktigt att ha med sig i arbetslivet är att aldrig jobba gratis eller svart, i detta fall finns ingen säkerhet alls. Vi pratar om vikten av anställningsbevis, kollektivavtal och lönebesked. Tyvärr är det svårt för många unga att få jobb och en fast anställning och därför pratar vi också lite om a-kassan.