020560056 ring fackets hjälptelefon

Nordiska folkhögskolan i Genève

Facklig utbildning Intresserad av internationella studier?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nordiska folkhögskolan i Genève är öppen för alla men vill främst ge yngre aktiva medlemmar inom folkrörelseorganisationer i Norden möjlighet till närmare inbördes kontakter och gemensamma studier i internationella frågor. Skolans årliga kurs i Genève följer FN-konferensen om arbetslivsfrågor vid
fackorganet ILO. Det är en intensiv konferensmiljö där man kommer att möta människor från hela världen.

Målgrupp: Främst yngre aktiva medlemmar inom folkrörelseorganisationer.

Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter eller motsvarande.
Ansökningshandlingar kan hämtas på www.geneveskolan.org

Prata med din fackklubb eller förbundsavdelning och lämna din intresseanmälan!