020560056 ring fackets hjälptelefon

Kommittéer

På några utvalda områden samarbetar LO-distriktet i Skåne i kommittéform med våra medlemsorganisationer och samverkanspartners. Arbetet ger möjlighet till inflytande och utveckling. I kommittéerna tar vi tillvara på specialkompetens hos ledamöterna som är viktiga för den tvärfackliga verksamheten inom de olika områdena.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning