020560056 ring fackets hjälptelefon

Kulturtips!

Att använda kulturen som folkbildning är en lång tradition inom fackföreningsrörelsen och något vi ska fortsätta värna. Kultur är ett självklart verktyg för oss inom all vår verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här är några tips:

Knytis!

Knytis! är en föreställning på 25-30 minuter. Teatergruppen Kulturparlamentet kommer gärna ut och spelar föreställningen med efterföljande reflektioner. Den ska inspirara till samtal om vikten av att vårda demokratin, medlemskapets värde, hur viktiga var och en av oss är med mera. Det går att boka föreställningen till ett möte eller utbildning. Kontakta Ewa Carlsson, 070-444 52 89.

En krogknegares sånger

Ett modernt arbetarepos om den härliga, skitiga och slitiga restaurangbranschen. Med hjälp av text och musik bearbetar Henrik Johansson och Stina Kunstlicher sina 25 år bakom bardisk och spis. Skratt, gråt och lite dans utlovas i denna krogshow som är något utöver det vanliga. 
Läs mer om hur du bokar här.

Arbetarrörelsens kulturfond

ABF, LO och LO-förbunden arbetar tillsammans med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar. Det handlar både om kultur där medlemmarna skapar själva och om kultur där medlemmarna deltar i kulturupplevelser.
Här kan du söka stöd för idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. En eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/kommittéer kan söka tillsammans med ABF. ABF-avdelningen/distriktet skickar in ansökan. Ansökningar om maximalt 10 000 kronor kan skickas in löpande

http://www.abf.se/medlemsorganisation/Facklig/Facklig-kulturverksamhet/Kulturfonden-info/

Spela aldrig Mozart - så länge jag lever

Kulturparlamentet/Musikteater 89 ger en föreställning som sätter ljus på frågan om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.
Den spelas som offentlig föreställning, på fackliga möten och utbildningar, i kyrkor, för skolungdomar, pensionärer, personalgrupper, hos föreningar i segregerade förorter, SFI m.m.
Medverkande är Ewa Carlsson och Bo Lindell.
Föreställningen är på 35 minuter. Skådespelarna håller också gärna i efterföljande samtal.

Kontakta Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, om du vill boka föreställningen.

Här kan du hämta en poster om föreställningen. Tryck här.

Susanne Simonsson