Fråga facket Fråga facket

Kulturtips!

Att använda kulturen som folkbildning är en lång tradition inom fackföreningsrörelsen och något vi ska fortsätta värna. Kultur är ett självklart verktyg för oss inom all vår verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Här är några tips:

Det handlar om demokrati


I över tio års tid har Tage Granit skapat teater med inlåsta ungdomar på SiS-hem runt om i landet. Detta arbete har nu inspirerat deras nya pjäs ’Det handlar om demokrati’. Den riktar sig till dig som arbetar inom exempelvis skola, socialtjänst, ungdomspsykiatri, preventiva insatser, offentlig verksamhet eller andra relaterade områden. 

Med det övergripande temat ungdomsbrottslighet så lyfter pjäsen & workshopen också viktiga frågor om klass, utanförskap integration och jämlikhet. Syftet är att lyfta fler röster och perspektiv, stärka samverkan och främja det brottsförebyggande arbetet. Tage Granit har en lång erfarenhet av att skapa interaktiva utbildningar för fackförbund, vårdinstitutioner, lärosäten och biståndsorganisationer runt om i landet och anpassar temat på workshopen /panelsamtalet efter publikens behov. 

För frågor, kontakta Julie Rosenthal Brydolf, 073 687 09 50 eller på julie@tagegranit.se.

Här kan du läsa mer om vad Tage Granit gör: https://tagegranit.net/#top

En för alla - alla för en

På mötet, kursen, utbildningen där fackliga medlemmar samlas.

Kulturparlamentet erbjuder en peppande föreställning som med humor, allvar och musik lyfter de viktiga frågorna om samling, organisering och bildning för att få mer inflytande.

En glad liten vass och påstridig musikalisk kabaré om varför det är smart att vi stöttar varandra och håller ihop!

För demokratin!

På scenen: Lena Lindell, Ewa Carlsson, Bo Lindell och Anders Byström.

För info och bokning, kontakta:

Ewa Carlsson tel 070-444 52 86 ewa.carlsson.h@gmail.com

"En för alla - alla för en" hade premiär i april 2023.

Övriga föreställningar med Kulturparlamentet som också kan bokas: "Spela aldrig Mozart - så länge jag lever", "Brevet", "Knytis! - för demokratin".

Kulturparlamentet ger: En för alla - alla för en.

Skräddarsydda kulturinslag

Kristian "von" Svensson mottog 2021 Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö och 2020 utsågs han till "Årets eldsjäl" av ABF Skåne. Han spelar, sjunger och pratar med glimten i ögat om arbetarrörelsen, dess historia, nutid och politik utifrån både egna och andras sånger.

Han skräddarsyr föreställningar inför varje uppdrag både vad gäller längd och innehåll. Förutom klassikerna och egen humoristisk satir har han även flera specialskrivna sånger på teman som Det demokratiska genombrottet 100 år eller August Palm eller Joe Hill, vilka görs dagsaktuella genom hans mellansnack om migration, demokrati och arbetarrörelsens roll.
Kristian e-post: abakus@kristiansvensson.se

Låna utställning om arbete & kroppen

Utställningen "Vi som arbetar med våra  kroppar" finns att låna av LO-distriktet i Skåne. Varför inte passa på att visa den nu när vi kan ses fysiskt igen?

Uställningen visades för första gången i Skåne när LO-distriktet hade sitt representantskapsmöte i mitten av november. Nu kan fler få se den.

Organisationer kan boka utställningen på LOs expedition i Malmö. Den består av tio rollups samt ett visningsexemplar av boken. Kontakta Susanne Simonsson via e-post  för bokning.

Läs mer om utställningen här: Vi som arbetar med våra kroppar. Där finns det filmer om utställningen. Flera skåningar är med från olika förbund så varför inte bjuda in någon av dem under utställningen!

 

Ådalen 1931

På några få minuter var det över. Fem människor låg ihjälskjutna och lika många låg sårade, på grusvägen ner till hamnen, där i Lunde. En ung kvinna, Eira Söderberg, hade träffats av kulspruteeld. Den militära truppens beskjutning av ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen, var den mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige vid 1930-talets ingång.

Ådalshändelsen fick en rad omedelbara följder. De politiska frontlinjerna och den klassbaserade retoriken som under 1920-talets slut blivit allt mer tydlig skärptes för att delvis kollapsa åren efter. Men skottens stora betydelse ligger kanske i historieskrivningens efterhandsperspektiv. I detta har Ådalen och de kaotiska borgerliga minoritetsregeringarna under 1920-talet ställts mot det fredliga och stabila Folkhemssverige efter krisuppgörelsen i mars 1933. Därmed har skotten i Lunde hamn utgjort en viktig byggkloss när vi förklarat hur det moderna Sverige tog form.

I boken "Ådalen 1931 - kampen om historien" utgiven på Hjalmarsson & Högbergs förlag ger Roger Johansson, professor vid Lunds och Malmö universitet, ett fördjupat  perspektiv på händelserna. Läs mer om boken här.

Det Demokratiska Genombrottet

Kristian "von" Svensson har gjort en kombinerad föreläsning och gestaltande konsert apropå att det i höst är hundra år sedan det första demokratiska valet.

Det Demokratiska Genombrottet är en enmansföreställning som avhandlar demokratins dramatiska bakgrund i världskrig och revolutioner, fredliga folkrörelser och sånger om allt från rösträttspionjären Nelly Thüring till kvinnornas hungerkravaller i Göteborg 1917 och de tyska matrosernas myteri 1918. I grund och botten handlar det om hur mycket som hänt på svindlande kort tid och hur detta borde utmana de allt vanligare föreställningarna om det "typiskt svenska".

Här är länken till arrangemangets sida hos Riksteatern där man också bokar föreställningen:
https://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/12362

Fotoutställning - Vi som arbetar med våra kroppar

Inför nästa år förbereder sig de fackliga förbunden och ABF för att ta emot fotoutställningen Vi som arbetar med våra kroppar. Utställningen handlar om klass, värdighet och villkor och kommer att öppna vid ABF:s kongress "Ordet är fritt" i Gävle maj 2021. Utställningen kommer sedan turnera runt i landet under de kommande åren. Efter Gävle visas den i Ljusdal, därefter är den inbokad i Rydal i Västergötland. Den görs även i ett par mindre varianter som är tänkta att cirkulera på arbetsplatser.

I samband med utställningen kommer samtal och skrivarkurser att anordnas lokalt. Ta kontakt med din lokala ABF-avdelning och med de fackliga företrädarna lokalt som du känner och berätta om utställningen och de kringarrangemang som kan göras i samband med den.

Självklart är där några skåningar med i utställningen!

Här kan du läsa mer om vandringsföreställningen:

https://youtu.be/BJ5ggAnTe_I<http://gantrack3.com/t/l/5107095/2_NTI1MjY0MjE5ODc=/>

http://rotproduktion.se/vi-som-arbetar-med-vara-kroppar/<http://gantrack3.com/t/l/5107096/2_NTI1MjY0MjE5ODc=/>

Knytis! - en föreställning på 25-30 minuter

Teatergruppen Kulturparlamentet kommer gärna ut och spelar föreställningen med efterföljande reflektioner. Den ska inspirera till samtal om vikten av att vårda demokratin, medlemskapets värde, hur viktiga var och en av oss är med mera. Det går att boka föreställningen till ett möte eller utbildning. Kontakta Ewa Carlsson, 070-444 52 86.

Arbetarrörelsens kulturfond

ABF, LO och LO-förbunden arbetar tillsammans med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar. Det handlar både om kultur där medlemmarna skapar själva och om kultur där medlemmarna deltar i kulturupplevelser.
Här kan du söka stöd för idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. En eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/kommittéer kan söka tillsammans med ABF. ABF-avdelningen/distriktet skickar in ansökan. Ansökningar om maximalt 10 000 kronor kan skickas in löpande

http://www.abf.se/medlemsorganisation/Facklig/Facklig-kulturverksamhet/Kulturfonden-info/

Spela aldrig Mozart - så länge jag lever

Kulturparlamentet/Musikteater 89 ger en föreställning som sätter ljus på frågan om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.
Den spelas som offentlig föreställning, på fackliga möten och utbildningar, i kyrkor, för skolungdomar, pensionärer, personalgrupper, hos föreningar i segregerade förorter, SFI m.m.
Medverkande är Ewa Carlsson och Bo Lindell.
Föreställningen är på 35 minuter. Skådespelarna håller också gärna i efterföljande samtal.

Kontakta Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, om du vill boka föreställningen.

Här kan du hämta en poster om föreställningen. Tryck här.