Facket direkt facketdirekt.nu

Kulturtips!

Att använda kulturen som folkbildning är en lång tradition inom fackföreningsrörelsen och något vi ska fortsätta värna. Kultur är ett självklart verktyg för oss inom all vår verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här är några tips:

Ådalen 1931

På några få minuter var det över. Fem människor låg ihjälskjutna och lika många låg sårade, på grusvägen ner till hamnen, där i Lunde. En ung kvinna, Eira Söderberg, hade träffats av kulspruteeld. Den militära truppens beskjutning av ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen, var den mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige vid 1930-talets ingång.

Ådalshändelsen fick en rad omedelbara följder. De politiska frontlinjerna och den klassbaserade retoriken som under 1920-talets slut blivit allt mer tydlig skärptes för att delvis kollapsa åren efter. Men skottens stora betydelse ligger kanske i historieskrivningens efterhandsperspektiv. I detta har Ådalen och de kaotiska borgerliga minoritetsregeringarna under 1920-talet ställts mot det fredliga och stabila Folkhemssverige efter krisuppgörelsen i mars 1933. Därmed har skotten i Lunde hamn utgjort en viktig byggkloss när vi förklarat hur det moderna Sverige tog form.

I boken "Ådalen 1931 - kampen om historien" utgiven på Hjalmarsson & Högbergs försag ger Roger Johansson, professor vid Lunds och Malmö universitet, ett fördjupat  perspektiv på händelserna. Läs mer om boken här.

Det Demokratiska Genombrottet

Kristian "von" Svensson har gjort en kombinerad föreläsning och gestaltande konsert apropå att det i höst är hundra år sedan det första demokratiska valet.

Det Demokratiska Genombrottet är en enmansföreställning som avhandlar demokratins dramatiska bakgrund i världskrig och revolutioner, fredliga folkrörelser och sånger om allt från rösträttspionjären Nelly Thüring till kvinnornas hungerkravaller i Göteborg 1917 och de tyska matrosernas myteri 1918. I grund och botten handlar det om hur mycket som hänt på svindlande kort tid och hur detta borde utmana de allt vanligare föreställningarna om det "typiskt svenska".

Här är länken till arrangemangets sida hos Riksteatern där man också bokar föreställningen:
https://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/12362

Fotoutställning - Vi som arbetar med våra kroppar

Inför nästa år förbereder sig de fackliga förbunden och ABF för att ta emot fotoutställningen Vi som arbetar med våra kroppar. Utställningen handlar om klass, värdighet och villkor och kommer att öppna vid ABF:s kongress "Ordet är fritt" i Gävle maj 2021. Utställningen kommer sedan turnera runt i landet under de kommande åren. Efter Gävle visas den i Ljusdal, därefter är den inbokad i Rydal i Västergötland. Den görs även i ett par mindre varianter som är tänkta att cirkulera på arbetsplatser.

I samband med utställningen kommer samtal och skrivarkurser att anordnas lokalt. Ta kontakt med din lokala ABF-avdelning och med de fackliga företrädarna lokalt som du känner och berätta om utställningen och de kringarrangemang som kan göras i samband med den.

Självklart är där några skåningar med i utställningen!

Här kan du läsa mer om vandringsföreställningen:

https://youtu.be/BJ5ggAnTe_I<http://gantrack3.com/t/l/5107095/2_NTI1MjY0MjE5ODc=/>


http://rotproduktion.se/vi-som-arbetar-med-vara-kroppar/<http://gantrack3.com/t/l/5107096/2_NTI1MjY0MjE5ODc=/>


The Man Who Never Died

- en musikal om ensamkommande svenskar

Uppsättningen är tänkt att förverkligas 2021 då det är exakt 100 år sedan Sveriges första demokratiska val: i föreställningens tidiga 1900-tal är vårt land ännu Västeuropas minst demokratiska. 

I musikalen bryts frågor kring tillhörighet och utanförskap, det religiösa och det sekulära, livslust och martyrskap mot varandra då två sjungande folkrörelser - den frikyrkliga och den fackliga - drabbar samman på scenen. Författare och kompositör är historikern och singer-songwritern Kristian Svensson som kommer att leda presentationen genom att tala om musikalens bakgrund och handling, själv spela sånger och spela upp förinspelade orkesterarrangemang ur showen.

Karl Oskar och Kristina har visserligen blivit sinnebilden för de svenska  utvandrarna, men den svenska migrationens senare del präglades inte av självägande bönder utan av yngre, ensamkommande och fattiga personer som kanske mer påminner om dagens migranter. Vid tiden kring den svenska storstrejken 1909 kunde det rentav röra sig om rent politiska flyktingar, då fackligt aktiva i Sverige svartlistats. Joel "Joe Hill" Hägglund tillhör dock dem som radikaliserades på plats i sitt nya hemland, dit han kom 1902. Medan musikalen är ett skönlitterärt verk där fakta och myter kring personen Joe Hill vävts samman, inbjuder uppsättningen till kringarrangemang i ämnet. När vi valt ut Er som bjudits in till denna presentation har vi därför funderat kring alltifrån vilka som kan tänkas bidra till scenensemblens sammansättning till vilka som kanske hade velat bidra med skärmutställning på historiskt tema i foajé. Och
allt däremellan.

Det vi i dagsläget siktar mot är en turné någon gång under 2021. "Vi" är i skrivande stund jag (Kristian Svensson, som bl.a. finns representerad med egna sånger i arbetarrörelsens "psalmbok" Röda sångboken), ABF Skåne och ABF Malmö (där de två sistnämnda kan komma att bli aktuella som beställare av enskilda föreställningar av den färdiga showen). 

Vad som finns i skrivande stund är ett manus och inspelade musikaliska
bakgrunder till hela föreställningen. Plus en tanke om att svenskarna i exil mycket väl kunde spelas av personer med egen migranterfarenhet (vilket rentav kunde generera ett sidoprojekt där dessa intervjuas om vilka likheter och skillnader de upplever mellan sina erfarenheter och manuset?) Vi vill veta vad
Ni har för förslag angående allt från ensemble och regissör till ovan nämnda "kringarrangemang".

Knytis!

Knytis! är en föreställning på 25-30 minuter. Teatergruppen Kulturparlamentet kommer gärna ut och spelar föreställningen med efterföljande reflektioner. Den ska inspirara till samtal om vikten av att vårda demokratin, medlemskapets värde, hur viktiga var och en av oss är med mera. Det går att boka föreställningen till ett möte eller utbildning. Kontakta Ewa Carlsson, 070-444 52 89.

En krogknegares sånger

Ett modernt arbetarepos om den härliga, skitiga och slitiga restaurangbranschen. Med hjälp av text och musik bearbetar Henrik Johansson och Stina Kunstlicher sina 25 år bakom bardisk och spis. Skratt, gråt och lite dans utlovas i denna krogshow som är något utöver det vanliga. 
Läs mer om hur du bokar här.

Arbetarrörelsens kulturfond

ABF, LO och LO-förbunden arbetar tillsammans med att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Fokus ligger på idéburen kultur som främjar arbetarrörelsens värderingar. Det handlar både om kultur där medlemmarna skapar själva och om kultur där medlemmarna deltar i kulturupplevelser.
Här kan du söka stöd för idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. En eller flera LO-förbundsavdelningar och/eller LO-distrikt/kommittéer kan söka tillsammans med ABF. ABF-avdelningen/distriktet skickar in ansökan. Ansökningar om maximalt 10 000 kronor kan skickas in löpande

http://www.abf.se/medlemsorganisation/Facklig/Facklig-kulturverksamhet/Kulturfonden-info/

Spela aldrig Mozart - så länge jag lever

Kulturparlamentet/Musikteater 89 ger en föreställning som sätter ljus på frågan om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.
Den spelas som offentlig föreställning, på fackliga möten och utbildningar, i kyrkor, för skolungdomar, pensionärer, personalgrupper, hos föreningar i segregerade förorter, SFI m.m.
Medverkande är Ewa Carlsson och Bo Lindell.
Föreställningen är på 35 minuter. Skådespelarna håller också gärna i efterföljande samtal.

Kontakta Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, om du vill boka föreställningen.

Här kan du hämta en poster om föreställningen. Tryck här.