Fråga facket Fråga facket

Vår uppgift

LO-distriktet fungerar som ett verktyg för den samlade fackföreningsrörelsen i Skåne. Vi driver samhällspåverkan utifrån våra medlemmars intressen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad vi gör

LO-distriktet i Skåne organiserar den facklig-politiska samverkan, bedriver en omfattande studieverksamhet, driver arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ung- och skolinformationsverksamhet på lokal och regional nivå. Vi ansvarar för utbildningsverksamhet och opinionsbildning inom Facket Försäkrar-verksamheten

Vi gör detta och mer därtill för att skapa ett bättre arbetsliv och mer jämlikt samhälle i Skåne och Sverige.

En kraft som gjort skillnad då och nu

Idag, efter över 100 år av facklig kamp, är LO ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Totalt är vi omkring 1,5 miljoner medlemmar i Sverige.

I Skåne är vi totalt cirka 155 000 medlemmar fördelade på de 26 fackliga avdelningar våra fjorton förbund har i Skåne.

För LO-förbundens avdelningar och LO-facken i kommunerna är LO-distriktet i Skåne den gemensamma organisationen.

Våra möjligheter att påverka är större när vi samordnar oss. Det gällde för 100 år sedan och gäller än idag. När vi är många är vi en kraft som gör skillnad.

I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Våra förbund förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider.

Vår uppgift

Vår uppgift är reglerad i LOs fastställda stadgar som också antagits av LO-distriktet i Skåne. Den kan sammanfattas så att vi ska regionalt bevaka och driva frågor som har betydelse för LOs medlemmar. Vi ansvarar för samordningen av de regionala kontakterna i Skåne med myndigheter och andra organisationer.

Vår uppgift är också att stödja och samordna verksamheter i medlemsorganisationerna och i LO-facken som ska finnas i varje kommun. Vi får dels uppdrag centralt från LO och dels från våra medlemsorganisationer i distriktet. Representantskapet är vårt högsta beslutande organ.

Representantskapet fastställer en plan för årets verksamhet och ekonomi. För de kontinuerliga besluten om olika aktiviteter ansvarar styrelsen och dess verkställande utskott.

För olika specialområden har styrelsen valt två kommittéer samt ytterligare en kommitté som bygger på ett samarbete med Folksam. Dessutom har styrelsen inrättat en arbetsgrupp. Bemanningsavtalsgruppen har till syfte att samla de inom fackliga avdelningar som handlägger detta avtal.

Hela verksamheten granskas av revisorer som valts av representantskapet. Utöver förtroendevalda revisorer anlitas även auktoriserade revisorer.

Samarbete med andra inom fackföreningsrörelsen

Vårt samarbete med TCO och Saco kanaliseras främst via det interregionala samarbetet vid Öresund. I organiserad form sker detta genom vår tvärfackliga kommitté IRTUC Öresund där de fackliga huvudorganisationerna i Skåne och östra Sjaelland ingår.

Utgångspunkten för LO-distriktets sida är att ett samarbete mellan flera huvudorganisationer ger ökad styrka. Häri ligger den grundläggande uppgiften för fackföreningsrörelsen: att samla många löntagare för en gemensam uppfattning.

bildtext

Den 3 juni 2017 firade LO-distriktet i Skåne 100 år med en familjedag på Backagården. Här är ett axplock från kalaset.

Översta raden från vänster: Berit Mullerström, LOs andre vice ordförande, invigningstalar. IF Metallare på familjedagen. Kristian von Svensson sjunger arbetarsånger. Lars Berggren om fackets historia. Unga Örnar bjöd på ansiktsmålning.

Danne Stråhed & Dynamo var dagens stora dragplåster. Lars Jarl och Randalf skjutsade runt alla som ville åka. Trummorna från Pim Pam Pum ljöd över gräsvidderna på Backagården i Höör.

Hoppborgen, lånad av LO-distriktet i Småland Blekinge, var mycket populär bland de unga gästerna. Här i vimlet skymtas Alf Nilsson från Skådebanan.