Fråga facket Fråga facket

Långsiktiga mål för lönepolitiken

Kollektivavtal Med långsiktiga mål avser LO-förbunden en period om tre kongressperioder, det vill säga fram till år 2028. Målen ska ses som en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik i kommande avtalsrörelser. Avsikten är att de gemensamma lönepolitiska målen ska samspela med den samhällsekonomiska politiken i kongressrapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Brandkvinna
Foto: Lars Forsstedt

Konkreta och mätbara mål

En strävan med målen är att de i så hög utsträckning som möjligt ska vara konkreta och mätbara. Genom preciseringen uttrycks en verklig ambition. Utöver rena lönefrågor behandlas i de långsiktiga målen exempelvis även:

  • deltids- och visstidsproblematiken,
  • arbetsmiljö, 
  • arbetstid,
  • avtalspensioner och
  • avtalsförsäkringar.

Nå målen tidigare

De långsiktiga målen avser i regel arbetarkollektivet som helhet. Målen är således gemensamma och bärs kollektivt. I vissa fall kan målen uppnås av enskilda förbund i förtid. I några fall kan förbund redan ha uppfyllt målsättningarna före år 2028. Målen förhindrar inget förbund från att i förtid uppnå målen. Inte heller ska målen, för de förbund som i dagsläget har mer förmånliga villkor, förstås som en anledning att minska ambitionerna.

Realistiska och pragmatiska

LO-förbundens långsiktiga mål fram till år 2028 ska inte uppfattas som knalleffekter och utopiskt drömmeri. Målen är realistiska, pragmatiska och praktiskt möjliga att förverkliga. Med fokuserad och kollektiv ansträngning, i samspel med en förändrad samhällsekonomisk politik, kan LO-förbunden förverkliga målen tillsammans. 

Måldokumentet Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder (pdf)