Fråga facket Fråga facket

Facket Försäkrar

Försäkringar Försäkringsverksamheten inom LO har genomgått förändringar och det finns nu ett partsgemensamt bolag AVTALAT som är ansvarig för information om kollektivavtalad försäkring och pension. LO har fortsatt kvar uppdraget att samordna förbunden inom Medlemsförsäkringar tillsammans med Folksam.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

För den som är försäkringsinformatör i något av LOs medlemsförbund är det Avtalat som utbildar om kollektivavtalad pension och försäkring på jobbet. LO och Folksam fortsätter att utbilda inom området medlemsförsäkring och erbjuder grundutbildning vid flera tillfällen varje år.

Avtalat är registrerat som Kollektivavtalsinformation i Sverige AB och varumärket som flera partsbolag verkar under är Avtalat, försäkring och pension via jobbet.

LO har fortsatt ett övergripande samordningsansvar mellan LO-förbunden, Avtalat och Folksam och ansvarig ombudsman är Patrick Roselin på LOs enhet för organisationsfrågor e-post patrick.roselin@lo.se.