020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelsen

Organisationsfrågor LO-distriktet i Skånes styrelse jobbar aktivt med frågor gällande distriktets verksamhet och opinionsbildning. Tveka aldrig att ta kontakt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ERSÄTTARE

Ersättare

Elin Westerberg, Handels
E-post: elin.westerberg@handels.se

Marie Nilsson, IF Metall
E-post: marie.h.nilsson@ifmetall.se

Sara R Petersson, Kommunal
E-post: sara.petersson@kommunal.se

Sara Haghpassand, SEKO
E-post: sara.haghpassand@gmail.com

Bjarne Ringström, Transport
E-post: bjarneringstrom@yahoo.se