Fråga facket Fråga facket

Styrelsen

Organisationsfrågor LO-distriktet i Skånes styrelse jobbar aktivt med frågor gällande distriktets verksamhet och opinionsbildning. Tveka aldrig att ta kontakt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Markus Blomberg

Distriktschef och kassör / Presskontakt och ansvarig opinionsbildning / Ansvarig facklig-politisk verksamhet / Sammankallar LO-distriktets styrelse, verkställande utskott och förbundsdialoger/ Tillfälligt ansvarig arbetsmarknad och näringspolitik / Tillfälligt sammankallande regionala arbetsmarknadskommittén och bemanningsgruppen

ERSÄTTARE

Ersättare

Timo Närhi, Fastighets
E-post:
timo.narhi@fastighets.se

Alexander Malmqvist, Transport
E-post:
alexander.malmqvist@transport.se

Sami Besic, Musikerna
E-post: sami.bes@musikerforbundet.se

Marie Nilsson, IF Metall
E-post: marie.h.nilsson@ifmetall.se

Vehid Stovrag, GS
E-post:
vehid.stovrag@gsfacket.se