020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

LO-distriktet i Skåne önskar glad sommar!

Alla medlemmar och vänner önskas en glad sommar! Ta hand om er och varandra!

Inbjudan till extrainsatt tvärfacklig handledarträff tillsammans med ABF Skåne

Du som idag är tvärfacklig handledare och är intresserad av att hålla digitala utbildningar är välkommen till en extrainsatt handledarträff. Kursen är digital och hålls den 9 september. Anmäl dig via din fackliga avdelning.

 

Inbjudan till tvärfacklig introduktionsutbildning digitalt!

Ny i facket? Nu kan vi erbjuda en tvärfacklig introduktionsutbildning tillsammans med ABF. Detta för att möta behovet av utbildningar även om vi inte kan mötas. Kursen Facklig introduktion är på distans den 28 augusti. Anmäl dig via din fackliga avdelning senast den 7 augusti.

 

Regionalt ungforum i Skåne - save the dates!

Förra årets lyckade ungforum får en uppföljning i höst. Årets tema är "Organisera på riktigt!" Så save the dates för sista helgen i november, alltså den 28-30 november.

 

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls i höst

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls den 19 november 2020. Mötet har blivit senarelagt på grund av coronapandemin.
Den 19 november genomförs också det sedan tidigare planerade höstmötet och dagen efter den årskonferens, som ursprungligen skulle genomförts den 7 april.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ekonomiska utsikter våren 2020

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. Rapporten lägger särskilt fokus på den växande arbetslösheten och Sveriges ekonomiska utmaningar de kommande åren.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev