Fråga facket Fråga facket

Bemanningsavtalsgruppen

Arbetsmarknad LO-distriktet i Skåne har en arbetsgrupp med fokus på bemanningsavtalsfrågor. Bemanningsavtalsgruppen har till syfte att samla de inom fackliga avdelningar som handlägger detta avtal. Samordning ger styrka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I gruppen arbetar man därför med erfarenhetsutbyte och försöker nå en gemensam syn mellan förbunden hur vi skall hantera avtalet i förhandlingar.

Tillsammans har förbundsrepresentanterna i gruppen arbetat fram ett gemensamt dokument med kommentarer om hur avtalet bör tolkas.

Samtidigt diskuteras viktiga frågor som hur vi skall öka organisationsgraden av de anställda i bemanningsföretagen. Därför fungerar det även som en stödgrupp för medlemsvärvning, och för att utbyta erfarenheter i förhandlingsfrågor och övrig relaterad verksamhet.

Bemanningsavtalsgruppens sammansättning

I bemanningsavtalsgruppen ingår i dagsläget:

Markus Blomberg, ansvarig på LO-distriktet i Skåne
Joakim Frank, Byggnads
Jan Clausen, Fastighet
Patrik Carlsson, GS
Jenny Persson, Handels
Martin Nyberg, Handels
Catrine Sunesson, IF Metall
Per Nilsson, IF Metall
Jerry Hämäläinen, IF Metall
Mattias Rosberg, IF Metall
Mats Löfström, Livs
Kaj Persson, Målareförbundet
Renaldo Tirone, Seko
Ingmar Fransson, Seko
Christian Bengtsson, Seko
Benny Wiklund, HRF
Lars Klang, Transport
Andreas Kindesjö, Transport
Ali Shibl, Transport

Samarbete i södra Sverige

Den skånska bemanningsavtalsgruppen samarbetar med bemanningsavtasgruppen i LO-distriktet Småland och Blekinge.

Tillsammans samordnar vi oss för att nå gemensam styrka i södra Sverige.