Facket direkt facketdirekt.nu

Regionala studiekommittén

Kommittén är ett genomförande och planerade organ som träffas regelbundet för att följa verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala studiekommittén i digitalt möte 2020. Upp i vänstra hörnet är det Ann-Britt Paradis från SEKO och till höger om henne är det Mikael Malm, Byggnads och Magnus Åkerlund från Elektrikerna. Fredrik Augustsson, Albins Folkhögskola och Mikael Olsson, GS syns i mitten av bilden. Längst ner i vänstra hörnet är det Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, Patrik Persson, Transport och José Gasalho, IF Metall. Lite i skymundan är det Andreas Papamoshos från Livs och Maria Olsson från ABF Skåne.

Studiekommittén behandlar de olika frågor som studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar och LOs centrala Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.

Det är de fackliga avdelningarna i Skåne som nominerar förslag till ledamöter till den regionala studiekommittén, som sedan utses av LO-distriktets styrelse.

Vi samarbetar med ABF Skåne och Albins Folkhögskola vilka är våra utbildningsanordnare.

Ledamöter

Ann-Britt Paradis
SEKO Skåne
0703-08 42 73
E-post: ann-britt.paradis@seko.se

Catarina Palmblad
IF Metall
070-514 99 90
E-post: catarina.palmblad@ifmetall.se

Patrik Persson
Transport
0761-020 724
E-post: patrik.persson@transport.se

Magnus Åkerlund
Elektrikerna
Telefon: 070-918 38 97
E-post: magnus.akerlund@sef.se

Mikael Andersson
Kommunal
Telefon: 076-104 87 33
E-post: mikael.andersson@kommunal.se

Mikael Olsson
GS-facket
070-595 56 84
E-post: mikael.olsson@gsfacketavd1.se

Jessica Davenius
Handels
Telefon: 073-864 19 97
E-post: jessica.davenius@handels.se

Joachim Andersson
Livs
Telefon: 070-954 57 28
E-post: joachim.andersson@livs.se

Mathilda Schlyter
HRF
Telefon: 070-453 49 90
E-post: mathilda.schlyter@hrf.net

Robert Nilsson
Byggnads
Telefon: 070-514 17 34
E-post: robert.nilsson2@byggnads.se

Samuel Jarenil
Målarna
Telefon: 070-256 02 47
E-post: samuel.jarenil@malarna.se

Ersättare

José Gasalho
If Metall
Telefon: 0470-718 03 12
E-post: jose.gasalho@ifmetall.se

Eva Pålsson
Kommunal
Telefon: 070-821 30 93
E-post: eva.palsson@kommunal.se

Ingela Haraldsson
Handels
Telefon: 010-450 81 45
E-post: ingela.haraldsson@handels.se

 

Från LO-distriktet

Susanne Simonsson
Telefon: 040-664 53 93, 070-246 62 22
E-post: susanne.simonsson@lo.se