Fråga facket Fråga facket

Regionala studiekommittén

Kommittén är ett genomförande och planerade organ som träffas regelbundet för att följa verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala studiekommittén 2022.

Studiekommittén behandlar de olika frågor som studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar och LOs centrala Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.

Det är de fackliga avdelningarna i Skåne som nominerar förslag till ledamöter till den regionala studiekommittén, som sedan utses av LO-distriktets styrelse.

Vi samarbetar med ABF Skåne och Albins Folkhögskola vilka är våra utbildningsanordnare.

Ledamöter

Ann-Britt Paradis
SEKO Skåne
E-post: ann-britt.paradis@seko.se

Catarina Palmblad
IF Metall
E-post: catarina.palmblad@ifmetall.se

Patrik Persson
Transport
E-post: patrik.persson@transport.se

Magnus Åkerlund
Elektrikerna
E-post: magnus.akerlund@sef.se

Mikael Olsson
GS-facket
E-post: mikael.olsson@gsfacketavd1.se

Jessica Davenius
Handels
E-post: jessica.davenius@handels.se

Joachim Andersson
Livs
E-post: joachim.andersson@livs.se

Mathilda Schlyter
HRF
E-post: mathilda.schlyter@hrf.net

Robert Nilsson
Byggnads
E-post: robert.nilsson2@byggnads.se

Samuel Jarenil
Målarna
E-post: samuel.jarenil@malarna.se

Eva Pålsson
Kommunal
E-post: eva.palsson@kommunal.se

Ersättare

José Gasalho
If Metall
E-post: jose.gasalho@ifmetall.se

Ingela Haraldsson
Handels
E-post: ingela.haraldsson@handels.se

Från LO-distriktet

Susanne Simonsson
E-post: susanne.simonsson@lo.se