Facket direkt facketdirekt.nu

Regionala studiekommittén

Kommittén är ett genomförande och planerade organ som träffas regelbundet för att följa verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala studiekommittén i digitalt möte 2020. Upp i vänstra hörnet är det Ann-Britt Paradis från SEKO och till höger om henne är det Mikael Malm, Byggnads och Magnus Åkerlund från Elektrikerna. Fredrik Augustsson, Albins Folkhögskola och Mikael Olsson, GS syns i mitten av bilden. Längst ner i vänstra hörnet är det Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, Patrik Persson, Transport och José Gasalho, IF Metall. Lite i skymundan är det Andreas Papamoshos från Livs och Maria Olsson från ABF Skåne.

Studiekommittén behandlar de olika frågor som studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar och LOs centrala Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.

Det är de fackliga avdelningarna i Skåne som nominerar förslag till ledamöter till den regionala studiekommittén, som sedan utses av LO-distriktets styrelse.

Vi samarbetar med ABF Skåne och Albins Folkhögskola vilka är våra utbildningsanordnare.

Ledamöter

Ann-Britt Paradis
SEKO Skåne
E-post: ann-britt.paradis@msb.se

Catarina Palmblad
IF Metall
0708-96 90 97
E-post: catarina.palmblad@ifmetall.se

Mikael Malm
GS
070-444 67 21
E-post: fackligt@hagstad.se

Amanda Ekman Rosberg
HRF
0707-46 38 38
E-post: amanda.ekmanrosberg@hotmail.com

Patrik Persson
Transport
0761-020 724
E-post: patrik.persson@transport.se

Ann-Cathrin Petersson
Kommunal Skåne
070-821 30 86
E-post: ann-cathrin.petersson@kommunal.se

Markus Kristiansson
Byggnads
010-6011387
E-post: markus.kristiansson@byggnads.se

Magnus Åkerlund
Elektrikerna
Telefon: 070-918 38 97
E-post: magnus.akerlund@hotmail.com

Andreas Papamoshos
Livs
072-740 81 91
E-post: andreas.papamoshos@livs.se

Elin Westerberg
Handels
0702-186 234
E-post: elin.westerberg@handels.se

Robin Johansson
Svenska Målarförbundet
072-233 09 84
E-post: robin.johansson@malarna.nu

Ersättare

Elin Swartz
Svenska Målareförbundet
0738-15 20 50
E-post: blomster_flickan84@hotmail.com

Jessica Davenius
Handels
010-450 81 66
E-post: jessica.davenius@handels.se

Marcus Svensson
Transport
0705-12 75 31
E-post: marcus.svensson@transport.se

Markus Andersson Landgren
Livs
070-950 77 90
E-post: markus.andersson-landgren@livs.se

Mikael Andersson
Kommunal
076-104 87 33
E-post: mikael.andersson@kommunal.se

Från LO-distriktet

Susanne Simonsson
Telefon: 040-664 53 93, 070-246 62 22
E-post: susanne.simonsson@lo.se