Facket direkt facketdirekt.nu

Vi har studier för alla!

Facklig utbildning Välkommen att anmäla dig till en facklig kurs! I vinter är alla tvärfackliga kurser digitala. För att kunna föra föreningens medlemmars talan, utveckla arbetet och för att ha medlemmar som är pålästa och kunniga behöver vi ha många som deltar på facklig utbildning. Vi arbetar med tvärfackliga utbildningar där även den som inte har ett medlemskap erbjuds att gå en introduktionsutbildning för att få bättre kunskap om vad fackföreningsrörelsen står för och kan ta ett aktivt beslut om medlemskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

För att arbeta med de tvärfackliga studierna så har LO-distriktet en regional facklig studiekommitté som är ett genomförande och planerande organ. Kommittén består av en ansvarig ombudsman från LO-distriktet, en representant per förbundsområde och ABF Skåne som tillsammans med Albins folkhögskola är adjungerade.

Oavsett om du är förtroendevald, vanlig medlem, nyfiken på att bli medlem eller ung vuxen så finns det en kurs för dig.

Alla aktuella kurser och kursdatum är samlade på här på hemsidan. Du anmäler ditt intresse till kurserna på samma sida. Du kommer att få en bekräftelse sänt till dig om du är antagen till utbildningen.

Här kan du hämta foldern om 2021 års tvärfackliga studier i Skåne. Det är för närvarande oklart om 2021 års kurser hålls digitalt eller fysiskt.

Unga vuxna, det vill säga under 30 år, har särskilda utbildningar, och de finns också i broschyren. Det finns också en särskild kurskatalog för ungutbildningarna.