Fråga facket Fråga facket

LOs kurser i Skåne

Facklig utbildning LO lägger ut en del av sina centrala utbildningar regionalt så att alla ska ha möjlighet att delta. Här nedan kan du enkelt anmäla dig och din anmälan går då till ditt förbund som sedan godkänner och skickar den vidare till LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här kan du hämta katalogen med 2024 års tvärfackliga kurser i Skåne.

Anmäl dig till LOs kurser här.

INSIKTER

Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaperom de fackliga grundförutsättningarna, betingelserna för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital. Deltagarna fårockså ökade kunskaper om fackföreningens ideologiska grund samt möjlighet att pröva sina egna värderingar och analysera värdeförskjutningar i samhället.

ARBETSRÄTT 1

Du som har förhandlingsuppdrag eller är på väg in i en sådan roll – har du koll på vilka anställningar medlemmarna har på arbetsplatsen och vad som gäller? Vet du hur du gör om en medlem fått felaktigt utbetald lön eller upplever sig diskriminerad på grund av kön? Vad kan du göra om din arbetsgivare bortser från ett påtalat arbetsmiljöproblem? Vet du hur du använder avtalet och arbetsrättslagstiftningen i dessa och andra arbetsrättsliga frågor? På den här utbildningen lär du dig mer om varför den svenska arbetsrätten kom till, hur den är uppbyggd och hur den förhåller sig till EG-rätten. Utbildningen hjälper dig finna stöd för att lösa problem på din arbetsplats med hjälp av det egna avtalet och arbetsrätten.

VIDAREUTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD 1

Denna kurs, som ger fördjupad kunskap om målinriktat arbetsmiljöarbete och ökad insikt i uppdraget som skyddsombud, är en vidareutbildning efter kursen Bättre arbetsmiljö (BAM). Du får veta vilket utrymme, vilka rättigheter och skyldigheter samt vilka möjligheter du har som skyddsombud att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

 

 

 

 

 
 
Susanne Simonsson