Material

 • Kurser i Skåne 2024

  Välkommen till facklig kurs 2024!

   

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • LOs Maktutbildning 2024

  Vässa dina kunskaper i organisering och samhällsfrågor - gå LOs Maktutbildning.

   

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Kurser för unga 2023 klara!

  Lär dig mer om facket - här är alla kurser för unga i Skåne 2023!

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Tid, makt och pengar - Sveriges jämställdhetsbarometer 2022

  Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer.

  OMRÅDE: Jämställdhet
  KATEGORI: Rapport
 • Inkomstgapet växer - direktörslönerna motsvarar 65 industriarbetarlöner

  Den genomsnittliga inkomsten för en VD på ett svenskt storföretag motsvarar nu nästan 65 industriarbetarlöner.

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Visstidsanställningar vanligare i arbetaryrken

  Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större.

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Skåne

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Skåne?

  Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Skåne är elever som gått Energiprogrammet där cirka 60 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarknaden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på alla yrkesprogram. Det presenterar LO i en rapport om de gymnasiala yrkesprogrammen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Fas 3 eller Plusjobb?

  I december 2013 fanns 5 193 deltagare i Fas 3 i Skåne.Kritiken mot Fas 3, numer Sysselsättningsfasen, i jobb och utvecklingsgarantin har varit omfattande sedan de första anvisningarna 2009. I rapporten besvaras frågan: Vilken är nyttan för deltagaren med att göra om Fas 3-platser till Plusjobb? 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport 2013 Facket på sommarjobbet

  Den höga ungdomsarbetslösheten påverkar jobbens kvalitet och löneläg. Arbetsgivare kunde inför sommarens säsongsarbeten välja och vraka bland arbetsvilliga ungdomar som ville jobba till varje pris. 2013 års rapport visar inte på trendbrott jämfört med de senaste åren. Tillgången på jobb är långt mycket mindre än efterfrågan på jobb. En indikation i år är att på 2159 besökta arbetsplatser i Skåne fanns det bara sommarjobbande ungdomar på 718 av dem. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Skåne

  LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 6 870 jobb i Skåne län, visar LOs rapport om investeringar i skola, vård och omsorg.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbyggande för fler jobb

  Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet är inte bara en direkt jobbskapande åtgärd, utan möjliggör också en bättre fungerande arbetsmarknad i framtiden. Det är ett viktigt steg mot målet att uppnå full sysselsättning. LOs rapport visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjlighet att jobba.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Vinstuttag ur välfärden - fakta och argument

  Diskussionen om att tillåta vinstuttag ur välfärden eller inte kan direkt kopplas till nyvunnen kunskap om hur stora belopp och stora vinstmarginaler det numera handlar om för de aktiebolag som är verksamma i den här sektorn och hur lite de enligt forskarna har bidragit med i kvalitet och effektivitet. Har egentligen någon vunnit på privatiseringarna förutom ägarna av dessa bolag? Här är tolv angelägna frågor – och svar – om vinstuttagen ur välfärden. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Folder
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 73 procent i Skåne län sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skånes kommuner fick 970 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 3 570 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne deltog över 2 150 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 101 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 320 personer. Samtidigt tvingades 9 240 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Varselvågen i Skåne

  Antalet varsel ökade till över 10 000 i Skåne under 2012, en fördubbling jämfört med 2011 och i nivå med 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,81 procent av Skånes befolkning av varsel under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning. Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Skåne - skolan är nyckeln till arbetslivet i Skånes kommuner

  I rapporten ”Ung i Skåne” kartlägger LO-distriktet i Skåne sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Skåne har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 12 till 13,9 procent mellan 2006-2012. 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 8,5 procent lever av ekonomiskt bistånd. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne län handlar det om över 40 100 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. Eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är mörkertalet dessutom stort.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Skåne

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I december deltog i Skåne bara 3,7 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 4 648 deltagare, vilket motsvarar 16,2 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport