Fråga facket Fråga facket

Ung i Skåne - skolan är nyckeln till arbetslivet i Skånes kommuner

Arbetsmarknad I rapporten ”Ung i Skåne” kartlägger LO-distriktet i Skåne sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Skåne har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 12 till 13,9 procent mellan 2006-2012. 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 8,5 procent lever av ekonomiskt bistånd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning