Facket direkt facketdirekt.nu

Regionala ungkommittén

Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén i Skåne utbildar och driver opinion.

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Ordförande
Alexander Larsson, SEF
alexander.larsson@sef.se
070-304 62 79

Ordinarie ledamöter
Sara Haghpassand, SEKO
Ellinor Johansson, Handels
Kevin Bengtsson, Byggnads
Tom Leonardsson, Livs
Jenny Sjöstedt, HRF
Emmy Hanrdenstedt, Kommunal

Ersättare:
Ellen Sukel, Kommunal
Kim Åström, Handels
Rickard Axtelius, Byggnads

Adjungerad från SSU

Kalle  Olofsson

Från LO-distriktet

Maria Wharton Stjärnskog
040-664 53 90
0768-51 53 42
E-post: maria.wharton-stjarnskog@lo.se