Fråga facket Fråga facket

Regionala ungkommittén

Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén i Skåne utbildar och driver opinion.

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Koll på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Ordinarie ledamöter

Jenny Sjöstedt, HRF
Tom Leonardsson, Livs
Alexander Malmqvist, Transport
Jennifer Persson, Handels
Luigi Semerda Rodriguez, Elektrikerna
Denis Iljazi, Kommunal
Patrik Nielsen, GS
Pontus Björk Zaar, SEKO

Ersättare:
Emir Rahman, Livs
Ida Ainetoft, Kommunal
Sezer Emirov, GS
Alice Gheorghe, Handels


Adjungerad från SSU

Niklas Hjelm

Från LO-distriktet

Maria Wharton Stjärnskog
E-post: maria.wharton-stjarnskog@lo.se