020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungkommittén

Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén i Skåne utbildar och driver opinion.

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Ordförande
Sara Haghpassand, SEKO Skåne
076-280 22 23
sossosh88@gmail.com

Övriga ledamöter
Marcus Linnros, GS
Jonatan Nordkvist, Transport
Robert Buhre, Livs
Denise Neal, Kommunal Skåne
Rickard Axtelius, Byggnads Skåne
Miranda Borgkvist, Handels
Victor Lööf, Elektrikerna
Viktor Bodén Björk, IF Metall

Ersättare:
Dennis Samuelsson, Transport
Emmy Hardenstedt, Kommunal Skåne
Johan Adolfsson, GS
Ellinor Johansson, Handels

Adjungerade från SSU

Eric Tegnander
Filippa Juhl

Från LO-distriktet

Meta Jarl
040-664 53 91
072- 560 02 37
E-post: meta.jarl@lo.se