Fråga facket Fråga facket

Regionala ungkommittén

Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén i Skåne utbildar och driver opinion.

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Ordinarie ledamöter
Alexander Larsson, Elektrikerna
Pontus Björk Zaar, SEKO
Ellinor Johansson, Handels
Johanna Andersson, Transport
Ola Wendel, Byggnads
Tom Leonardsson, Livs
Jenny Sjöstedt, HRF
Ellen Sukel, Kommunal
Emily Tomas, Målarna
Igor Soklevski, Fastighets
Adam Persson, GS

Ersättare:
Arvid Danneker, Kommunal
Rasmus Mattsson, Livs

Adjungerad från SSU

Kalle  Olofsson

Från LO-distriktet

Maria Wharton Stjärnskog
E-post: maria.wharton-stjarnskog@lo.se