Fråga facket Fråga facket

Öresundsfrågor

Arbetsmarknad LO-distriktet ligger geografiskt i ett av de mest expansiva områdena i Sverige. Regionen runt Öresund är en av de starkare tillväxtregionerna, inte bara i Sverige och Danmark, utan också i Europa. Även den europeiska dimensionen är ständigt närvarande. Detta ställer särskilda krav på oss som tvärfacklig organisation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad vi vill med Öresundsfrågorna

Vi vill vara med och tillförsäkra att LO-medlemmens röst blir hörd i denna tillväxtregion, som utgör en gemensam arbetsmarknad för löntagare både i Sverige som Danmark. Vi vill förhindra att löntagare på båda sidor av Öresund sätts i ett konkurrensförhållande mot varandra. Vi vill bistå våra medlemmar med information om arbetsvillkor och regelverk när de söker jobb eller arbetar på den danska arbetsmarknaden.

Detta kräver nära samarbete mellan de stora fackliga organisationerna på båda sidor av sundet. Vi var därför initiativtagare till bildandet av det tvärfackliga nätverket IRTUC Öresund.

IRTUC Öresund

IRTUC Öresund är vårt tvärfackliga nätverk i regionen. Där ingår LO-distriktet i Skåne, TCO-rådet i Skåne och Saco i Skåne samt våra respektive motsvarigheter på den danska sidan.  Inom nätverket träffas vi regelbundet för att uppdatera varandra kring fackliga och politiska frågor, och inte minst kring arbetsmarknadsfrågor regionalt.

Tillsammans genomför vi även konferenser för fackliga avdelningar runt Öresund för att skapa kunskaper och förståelse för utvecklingen vid sundet. Vi arbetar för att fördjupa kontakterna mellan fackliga organisationer och medlemmar i Öresundsregionen. Tillsammans kan vi arbeta för en gemensam arbetsmarknad med förbättrade möjligheter för jobb och kompetensutveckling, utan att riskera villkorsdumping för den enskilde eller för kollektivet.

Tillsammans är IRTUC Öresund också en röst för fackföreningsrörelsen gentemot myndigheter och andra aktörer runt Öresund.

Ordförandeskapet växlar mellan den danska och svenska sidan.