020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket försäkrar

Vi värnar den generella välfärden och arbetar för att medlemmarna ska ha god kännedom om social-, avtals- och medlemsförsäkringarna. Vi vill att alla ska få ut de ersättningar man har rätt till och att alla våra medlemmar ska göra aktiva val för förvaltningen av sin pension. Vi stödjer förebyggande verksamhet och arbetar för att rätt försäkringssortiment ska finnas tillgängligt för alla.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad händer om du bryter armen och tvingas till lång sjukskrivning? Fackets försäkringsinformatörer kan berätta om ditt skydd. Lars Forsstedt

I LO-Folksamkommittén, vårt samverkansorgan med Folksam för vi idédiskussioner och försöker bilda opinion för goda lösningar för våra medlemmar. Läs vilka som sitter i kommittén här.

Försäkringsinformatörer

LO-distrikten i samverkan med Folksam och förbundsavdelningarna har ansvar för utbildningarna för försäkringsinformatörerna inom det privata och det kooperativa kollektivavtalsområdet inom sitt geografiska område. Verksamheten består också av samverkan med förbundsavdelningarna i deras verksamhet med försäkringsinformatörerna.

Det är LO-Folksamkommittén och dess utbildningsutskott som planerar och genomför utbildningen för försäkringsinformatörerna. Duktiga och kunniga informatörer är ett bra sätt att nå ut till arbetsplatserna med information, stöd och hjälp.

Inställt. Grundutbildningar för försäkringsinformatörer våren 2020

Vårens grundutbildningar är inställda till och med den 31 maj 2020. Läs mer här.

Inställd. Grundutbildning tillfälle 1:
Dag 1 den 10 mars
Dag 2 den 17 mars
Dag 3 den 24 mars
Dag 4 den 7 april

Inställd. Grundutbildning tillfälle 2:
Dag 1 den 30 mars
Dag 2 den 6 april
Dag 3 den 20 april
Dag 4 den 27 april

Inställd. Grundutbildning tillfälle 3:
Dag 1 den 28 april
Dag 2 den 5 maj
Dag 3 den 12 maj
Dag 4 den 26 maj

Alla utbildningar hålls på Backagården i Höör. Anmäl dig via din lokala fackliga avdelning.

Vidareutbildningar för försäkringsinformatörer 2020

28 september. Plats: Backagården, Höör

1 oktober. Plats: Kockums, Malmö

5 oktober. Plats: Kristianstad

8 oktober: Plats: Backagården, Höör

13 oktober. Plats: Backagården, Höör

14 oktober. Plats: Helsingborg

19 oktober. Plats: Backagården, Höör

21 oktober. Plats: Backagården, Höör

27 oktober. Plats: Backagården, Höör

2 november. Plats: Backagården, Höör

4 november. Plats: Backagården, Höör

9 november. Plats: Backagården, Höör