Fråga facket Fråga facket

Papporna i Skåne hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt. Exempelvis stod männen i Skåne bara för 34,0 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med bara 3,5 procentenheter sedan 1999.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går trögt. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.

En tydlig indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Och inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar.

- Fler kvinnor i arbete leder också till en enorm samhällsvinst. Om kvinnor var sysselsatta och arbetade heltid i samma utsträckning som män skulle BNP öka med 358 miljarder, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

För mer information:
Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@bredband.net

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 040-664 53 90
E-post: markus.blomberg@lo.se