Fråga facket Fråga facket

LO: Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land, säger Magnus Alm, ordförande i LO-distriktet i Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämlikhet i fokus

- För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land, säger Magnus Alm, ordförande i LO-distriktet i Skåne.

Inkomstskillnaderna har ökat

De senaste decennierna har Sverige rasat från toppen på listan över de mest jämlika länderna i OECD till en tionde plats. Inte nog med det. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod.

Stora skillnader mellan olika kommuner

Idag räknas 13,3 procent av Sveriges vuxna befolkning som relativt fattiga, det vill säga personer i hushåll med inkomst 60 procent av medianvärde. På vissa håll är denna grupp ännu större – i Perstorps kommun räknas över 22 procent som relativt fattiga.

Det finns ingen enkel lösning, men i LOs program för omfördelning ger vi förslag på en rad åtgärder. Det kommunala utjämningssystemet pekas särskilt ut som ett område där mycket kan förbättras.

Även skatten skiljer sig åt

Att kommunal- och landstingsskatten skiljer sig avsevärt åt mellan olika delar av landet har stor effekt på privatpersoners ekonomi. En undersköterska som bor i Osby kommun betalar cirka 9036 kr mer i skatt årligen än om hen skulle vara bosatt i Vellinge, den kommun i landet där skatten är lägst.

Skattesatsen är ofta högre i kommuner där medborgarnas inkomster är lägre. Det gör att låginkomsttagare ofta betalar en högre skattesats utan att de välfärdstjänster de får ta del av nödvändigtvis är av högre kvalitet.

LO vill se ökad rättvisa

Så kan vi inte ha det. Vi är övertygade om att det kommunala utjämningsystemet kan användas på ett mer effektivt sätt för att hålla ihop landet och säkra välfärden för vanligt folk.

Förslag för ökad jämlikhet och säkrad välfärd

LO föreslår därför följande: 

  • Skatteutjämningen måste ta större hänsyn till att det kostar mer att bedriva kommunal verksamhet i glesbygd. 
  • Skapa ett särskilt stöd till de kommuner som är hårdast drabbade av de demografiska förändringarna. 
  • Kostnadsutjämningen i det kommunala utjämningsystemet måste ta större hänsyn till att kostnaderna varierar med den socioekonomiska profilen på en kommuns befolkning. 
  • Ge staten ett större finansieringsansvar för välfärden så att kommunala skattehöjningar kan undvikas. 
  • Höj statsbidragen för att klara välfärden utan kommunala skattehöjningar 

För att detta ska bli verklighet krävs politisk vilja att minska inkomstskillnaderna i hela landet. Sverige måste åter tillbaka till jämlikhetstoppen!

Länk till programmet »

 

Markus Blomberg