Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet ställer om utifrån skärpta allmänna råd för Skåne – allt blir digitalt

Myndigheterna ser en oroväckande snabb smittspridning i Skåne och läget är allvarligt. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för vår region.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Skåne ska underlätta för förtroendevalda och aktiva inom den tvärfackliga verksamheten att faktiskt kunna följa de skärpta råden. Vi gör därför nu omedelbart flera anpassningar i utformandet av vår verksamhet. De redan försiktiga förhållningsregler LO satt upp blir nu stramare i vårt distrikt.

Vi följer myndigheternas skärpta råd och tidsram och ställer därför om samtliga fysiska möten, träffar eller aktiviteter i LO-regi till ett helt digitalt format där deltagare enbart är med på distans. Detta även om dessa planerade aktiviteter har förberetts mer coronasäkrat utifrån tidigare direktiv.
All verksamhet som inte går att ställa om till digital verksamhet på distans, ska skjutas upp eller får tyvärr ställas in. Detta gäller tills annat meddelas.

LO-distriktet kommer löpande att följa utvecklingen och tar kontakt med olika berörda individer och grupper allteftersom vi har klara besked om vad förändringarna innebär. Detta gäller till exempel berörda av beslut kring LO-distriktets representantskapsmöten 19 november, eller andra verksamheter i LO-regi där man varit inbjuden.

Man är också välkommen att ta kontakt med respektive ansvarig på LO-distriktet, eller med oss från distriktsledningen.
Vi tycker inte detta är lätt men vi tror däremot i detta läge att besluten är rätt. Vi måste ta ett ansvar för att vår organisation möjliggör för alla oss som är aktiva att göra kloka val.

För verkställande utskottets räkning, efter extrainsatt möte 28 oktober 2020

Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Mikael Andersson, chef och kassör LO-distriktet i Skåne

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.