Fråga facket Fråga facket

Bra att Svenska Kraftnät lyssnar på oron och tar steg för att säkra tillgången

- Varje steg staten tar för att göra livet tryggare i Skåne är också bra för hela Sverige, säger LOs ordförande i Skåne, Per-Ola Nilsson, angående återstarten av Öresundsverket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Per-Ola Nilsson, ordförande i LO-distriktet i Skåne.
Per-Ola Nilsson, ordförande i LO-distriktet i Skåne.

Pressmeddelande från LO-distriktet i Skåne, 2023-06-02

Idag rapporteras det att Svenska Kraftnät beslutat om att återstarta Öresundsverket. LO-distriktet i Skånes ordförande ser positivt på omsvängningen.

- Vi i Skåne är otroligt utlämnade. Höga priser, dålig produktion och osäker tillgång. Varje steg som staten tar för att göra livet tryggare i Skåne är också bra för hela Sverige. Energifrågorna är alltid både lokala och nationella, säger Per-Ola Nilsson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

- Stora transformatorer på olika ställen i landet möjliggör att vi både billigare och bättre kan transportera energi över landet. Vi ökar helt enkelt kapaciteten, säger Per-Ola Nilsson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

- Sverige behöver ta ett stort helhetsgrepp om energifrågorna. Det finns många säkerhetspolitiska aspekter av hur utsatt Skåne är idag, men stort handlar det ju även om att göra en bra klimatomställning och att trygga jobben. Det handlar om frågor som upphandling och kompetensförsörjning. Varenda skåning kan dessutom intyga att det handlar om pris och tillgång. Vi har mycket att göra, avslutar Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

-------------------------------------------------

Bifogat foto är fritt att använda: Per-Ola Nilsson, ordförande i LO-distriktet i Skåne

LO-distriktet i Skåne är en gemensam organisation för LO-förbundens avdelningar inom vårt län. I Skåne finns ungefär 150 000 LO-medlemmar. För eventuell mer information av LO-distriktet i Skåne:

Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Telefon: 010-434 05 60 / E-post: per-ola.nilsson@sef.se  

Markus Blomberg, distriktschef LO-distriktet i Skåne
Telefon: 070-205 24 34 / E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.