Fråga facket Fråga facket

Sjuka ska inte tvingas ut i fattigdom och osäkerhet!

Det har nyligen presenterats flera förslag om försämrad sjukförsäkring. Detta i utredningen ”Sjukförsäkring i förändring – en utvärdering”. LO-förbunden i Skåne kräver att regeringen inte går vidare med förslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk trygghet

En trygg sjukförsäkring tjänar alla på. Ersättningen från sjukförsäkringen ska utgå utifrån tanken att en sjukdom inte ska behöva innebära att man går ifrån hus och hem. Var och en av oss ska kunna känna en ekonomisk trygghet även när vi blir sjuka och vår arbetsförmåga sviktar.

Vissa förbättringar i lagar och regelverk genomfördes under den förra regeringen, som också tillsatte en utvärdering av dessa. När högerregeringen vunnit valet ändrade man uppdraget för utredningen och nu ser vi resultatet. Förslagen är inriktade på att försämra regelverken.

Rättvisefråga

Vi vill dock vara tydliga. Om regeringen driver igenom en tillbakagång till de rättsosäkra och otrygga system som gällde innan 2021 så kommer sjuka att drabbas. Vi menar att det är en avgörande rättvisefråga att Sverige inte ska ha en sjukförsäkring där sjuka kan förlora sin sjukpenning eller tvingas ut i jobb de inte klarar.

— Vi minns alla berättelserna om cancersjuka som blev utan ersättning och hur sjukas arbetsförmåga bedömdes mot jobb som inte fanns. Det var en ovärdig modell med outhärdliga mänskliga konsekvenser, har LOs ordförande Susanna Gideonsson kommenterat utredningens förslag med.

Utförsäkringarna skenade

Just så är det. Vi vet hur det var när utförsäkringarna skenade. Genomförs de föreslagna försämringarna av sjukförsäkringen kommer utförsäkringar återigen att öka. Oron för att inte “hinna” bli frisk och över ekonomin kommer påverka alla. Men ingen arbetslinje ska bygga på att straffa den som blir sjuk. Fattigdom gör ingen sjuk människa frisk!

Vi behöver istället gå i motsatt riktning och göra sjukförsäkringen mer trygg och mer rättvis. Till exempel behöver karensavdragen avskaffas permanent – för alla. För att få ner sjuktalen och korta sjukskrivningarna behöver rehabiliteringssystemen stärkas med individens behov och förutsättningar i fokus. Dessutom måste arbetsmiljöarbetet prioriteras mycket hårdare på svenska arbetsplatser för att minska risken för ohälsa och sjukdom.

En bättre – inte en sämre! - sjukförsäkring är den enda rimliga vägen framåt för Sverige. Detta kommer de skånska LO-förbunden fortsätta ta strid för.

 -------------------------------------------------

Detta uttalande antogs enhälligt på årsmötet vid LO-distriktet i Skånes representantskap, 23 april 2024, på Backagården utanför Höör.

LO-distriktet i Skåne är en gemensam organisation för LO-förbundens avdelningar inom vårt län. I Skåne finns ungefär 150 000 LO-medlemmar.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.