Fråga facket Fråga facket

Uttalande: LO-förbunden i Skåne ökar kampen för trygga jobb

Mot arbetarfientlighet och klassförakt – LO-förbunden i Skåne ökar kampen för trygga jobb. På årsmötet avgavs därför ett löfte om att trygga jobb kommer att stå i centrum för allt facket gör. Tillsammans gör vi, LO-distriktet i Skåne och våra 26 medlemsorganisationer, en gemensam nystart och upptrappning i kampen för trygga jobb. Detta gentemot arbetsgivarna såväl som mot politikerna och väljarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Uttalande från LO-distriktet i Skånes årsmöte 19 november 2020

LO-distriktet i Skåne utgörs av 26 förbundsavdelningar som tillsammans organiserar 150 000 medlemmar. Ombud som representerar dem alla har idag varit samlade för ett digitalt årsmöte.

LO-förbunden i Skåne är överens om att det inte går att vila på gamla segrar eller hoppas på att andra ska göra jobbet åt oss. På årsmötet avgav vi därför ett löfte till varandra om att trygga jobb kommer att stå i centrum för allt vi gör. Tillsammans gör vi, LO-distriktet i Skåne och våra 26 medlemsorganisationer, en gemensam nystart och upptrappning i kampen för trygga jobb. Detta gentemot arbetsgivarna såväl som mot politikerna och väljarna.

Vi agerar för medlemmarnas bästa!

Gemensamt har vi redan gjort mycket – men mer behöver uppenbarligen göras. Att man ens pratar om att runda behoven hos de miljontals arbetare som varje dag ser till så att samhället fungerar är oacceptabelt.

Det är illa att Svenskt Näringsliv prioriterat uppluckrad anställningstrygghet framför att komma överens mellan parterna. Nu vill våra motståndare pådyvla oss att vi och dem vi representerar är irrelevanta. Detta för att vi valt att säga nej till slutbud som inte hållit måttet. Men det våra förbund har gjort är de gemensamt agerat för arbetarnas, LO-medlemmarnas, intressen.

Trygghet för vanligt folk

Det rätta för Sverige är att de otrygga anställningarna minskar. Det var därför LO-förbunden kallade till förhandling med Svenskt Näringsliv 2017. Därefter kom en objuden gäst till vårt förhandlingsbord och rörde till det – politiken. Sen gick det inte i mål.

Det tar vi ansvar för – men kanske inte på det vis som högern och näringslivet hade önskat. Ingen ska kunna tvivla på att vi kommer göra vårt yttersta för att tryggheten för vanligt folk ska öka istället för att minska.

Som utvecklingen ser ut måste dessa frågor nu ännu tydligare stå i centrum för opinionsbildningen, i förhandlingar, i samtal med beslutsfattare och i valrörelser under lång tid framöver. I Skåne är vi redo.

Mycket står på spel

Vi försäkrar varandra att vi ska se till att varje medlem vid varje maskin, i varje fikarum och i varje byggbod ska veta vad som står på spel. Vi säger det inför varandra men också inför omvärlden.

Ingen part på arbetsmarknaden och inget politiskt parti ska kunna tvivla om våra föresatser – och varje väljare och politiker vi kan nå ska veta vad som står på spel efter valet 2022.

Avveckla visstid och hyvling

Från och med idag kommer de skånska LO-förbunden att driva på för att man på allvar väger in LO-förbundens medlemmar, när lagförslag på området nu ska arbetas fram av regeringen med utgångspunkt i vad Svenskt Näringsliv och PTK lagt fram.

Konkret måste tydliga steg tas mot att avveckla de otrygga anställningarna, visstider, hyvling och deltider. Inget annat duger. Och vi fortsätter driva på för att parterna ska lösa det själva.

Ingen ska lämnas bakom

I Skåne står vi också redo att tillsammans möta och hantera de hinder vi har pekat ut, och som ligger framför var och en av oss på olika sätt. När någon av oss driver frågor våra förbund är eniga om och blir utmanad, så ska det vara känt för alla att vi står upp för varandra.

I det skånska LO-distriktet är vi fast beslutna om att backa upp varandra i konflikter när frågorna om att begränsa de otrygga anställningarna lyfts i nuvarande och kommande avtalsrörelser. När vi är eniga, så kommer ingen lämnas bakom.

Viktiga fråga i valet 2022

Oavsett utfall av avtalsrörelser och eventuella förhandlingar mellan politik och parter så kommer detta att bli en viktig fråga i valrörelsen 2022 och därefter.

Vi gör nu också ett gemensamt avstamp för att tillsammans föra fram fler arbetare på politiska uppdrag inom Socialdemokraterna. Våra organisationer ska påverka den politiska debattens så att trygghet för vanligt folk står i fokus och tvingar varje politiker att redovisa färg i våra viktiga frågor.

Dessutom ska vi med kraft verka för att få fler av våra arbetskamrater och väljare i stort att rösta på en arbetarvänlig politik och välja bort konservativa högerkrafter och deras stöd för arbetsgivarnas krav om uppluckrad trygghet på arbetsmarknaden.

Denna deklaration talar för varje medlemsorganisation i LO-distriktet, och varje organisation och person som medverkat till att besluta om detta uttalande säger härmed:

Vi ska göra vad vi kan!

 

Detta uttalande antogs enhälligt vid årsmötet för LO-distriktet i Skåne 19 november 2020

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.