Fråga facket Fråga facket

Betala ut elprisstödet – och sänk elpriset!

För många LO-förbundsmedlemmar blir detta en vinter när kostnaderna vida överstiga inkomsterna. LO-distriktet i Skåne kräver att regeringen agerar nu – betalar ut det utlovade elprisstödet och ser till att elpriserna sänks till exempel genom att göras oberoende av priserna i exportländerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Skåne reagerar på sveket 

Uttalande från LO-distriktet i Skånes representantskapsmöte 22 november 2022

Lagom till vintern väntas elpriserna stiga till än mer extrema nivåer. Elpriset som i sin tur påverkar priset på mat, boende, resor med mera. För många LO-förbundsmedlemmar blir detta en vinter när kostnaderna vida överstiga inkomsterna. 

Precis som Moderaterna i Skåne konstaterat nu i november, så överskuggade energifrågan allt annat under valrörelsen i vår del av landet. Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) har öppet gått ut och sagt att det Moderaterna levererar i regeringsställning är något helt annat än vad de lovade i valrörelsen. Så kan man också vinna val. Väljarna får prova deras löftessvek framåt. 

De skånska LO-förbunden kräver oavsett de borgerligas löftessvek bättring framåt. Frågorna måste hanteras. Inflationen i Sverige beror kanske främst på elpriserna och priserna slår kraftigt mot hushåll och företag. Många LO-hushåll sitter illa till och företag tvingas stänga produktion. Inflationen drabbar dessutom alltid den med lägst inkomst mest.

Svenska kraftnäts elprisstöd för det gångna året är ett steg på vägen men hushållen behöver större förutsägbarhet då priserna nu väntas vara höga i södra Sverige långt in i 2024. Nästan all el som används i Sverige kommer från billig vind-, vatten- och kärnkraft. Men elpriset drivs upp av att små mängder dyr el tillåts sätta priset för all el som säljs. Det leder till enorma överskott hos elhandlarna och Svenska kraftnät.

LOs krisvinterprogram innehåller ett antal konkreta åtgärder som regeringen behöver vidta omgående, för att skydda vanligt folk från ekonomisk katastrof i vinter. Bland annat har LO presenterat förslag kring energifrågan som politiken nu behöver hantera. 

Betala elprisstöd till svenska hushåll och företag skyndsamt, stöd som skyddar mot höga priser men inte leder till hög förbrukning.

Utveckla de påbörjade programmen för energibesparing hos företag, hushåll och offentliga inrättningar.

Sänk elpriset. Staten behöver påverka själva prissättningen på el. Exempelvis genom att staten upphandlar den dyraste elen och sedan säljer billigt, eller att billigare priser inom Sverige skiljs från dyrare vid export.

Det är allvar nu för LO-förbundens medlemmar. Arbetarklassen står mitt i en extremt tuff ekonomisk tid som kan bli ännu hårdare den närmaste tiden. De skånska LO-förbunden kräver att regeringen agerar. Nog med löftessvek. Dags för de styrande politikerna att ta ansvar framåt. 

Ulf Kristersson lovade att elpriskompensationen skulle betalas ut snabbt och brett. Nu kommer undanflykterna och löftesbrotten på rad. Kanske kommer inte ens några pengar i vinter. LO kräver att regeringen håller sitt löfte och betalar ut pengarna nu.

 

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktets representantskap

 

 

 

 

 

 

meta jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.