Fråga facket Fråga facket

Makteliten drar ifrån vanligt folk

Skillnaderna ökar - lönen för en storföretags-vd motsvarar lönen för 67 skånska undersköterskor. - Sveriges arbetare förtjänar mer och bättre, säger Ewa Glimhed, vice ordförande i LO-distriktet i Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO har idag för 21:e gången presenterat rapporten Makteliten som jämför inkomstskillnaderna mellan vanliga löntagare och Sveriges maktelit.

Orimliga klyftor

LO-distriktet i Skåne menar att klyftorna i samhället är helt orimliga. Vd:arna på svenska storbolag hade år 2019 i genomsnitt en inkomst motsvarande 67 gånger vad en undersköterska i Skåne tjänar.

- Jag blir förbannad över att vi värderas så olika i vårt samhälle. Jag är själv undersköterska till yrket, men jag känner så för kamrater inom alla LO-yrken. Man bär upp samhället men de redan historiskt stora inkomstskillnaderna fortsätter att öka. Sveriges arbetare förtjänar mer och bättre – men det är de rika som blir allt rikare och drar ifrån. Det är varken rätt eller rimligt, säger Ewa Glimhed, vice ordförande LO-distriktet i Skåne.

Skillnaderna ökar

Skillnaderna har ökat stort över tid. Vd:arna för 50 av de största svenska företagen hade 1980 en genomsnittlig inkomst på motsvarande 9 industriarbetarlöner. I årets undersökning, som avser 2019 års inkomster, var motsvarande siffra 60 industriarbetarlöner.

Även SCB konstaterar att skillnaderna i samhället har ökat under de senaste decennierna. Andelen av de totala inkomsterna som tillfaller den översta procenten har mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Arbetare i frontlinjen

Vi vet dessutom att Coronapandemin under 2020 har slagit hårt mot vanligt folk. Den ökande arbetslösheten har slagit hårdast mot arbetare inom kontaktnära branscher.

Samtidigt har de grupper i samhället som äger aktier och fastigheter, sett sina tillgångar öka i värde.

– Under pandemin har Sveriges arbetare stått i frontlinjen med risk för hälsa och liv. Butikspersonal, taxiförare, livsmedelsarbetare. Vd:ar har kanske kunnat arbeta hemifrån men det har knappast någon LO-medlem kunnat. Arbetarna är tvungna att vara på plats på sina jobb för att post och paket ska sorteras, lager fyllas på och lokaler städas. Arbetarna har fått samhället att fungera trots krisen. Kapitalisterna ska då veta att ökad jämlikhet och trygghet slår applåder varje dag i veckan, krisår eller inte, säger Ewa Glimhed.

Skattereform för vanligt folk

I samband med rapportsläppet idag menade LOs ledning att den skattereform som enligt januariavtalet ska genomföras innan mandatperioden är slut måste gynna vanligt folk, istället för de som har det bäst ställt. Klyftorna måste utjämnas.

LO föreslog därför:

  • En rättviseskatt på de högsta arbetsinkomsterna. Kort sagt en ny, permanent värnskatt, på riktigt höga inkomster.
  • En enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 procent. Särregler och undantag gynnar eliten. Utvecklingen av kapitalinkomsterna är den främsta förklaringen till ökningen av inkomstskillnaderna i Sverige under de senaste decennierna.

- Det handlar inte bara om rättvisa eller egenintresse. Det är dåligt för samhället om makteliten har långt högre inkomster än vi som påverkas av deras beslut. Det behövs konkreta reformer för att minska gapet mellan eliten och vanligt folk, idag har LO föreslagit några sådana. Vi har fler på lager. I LOs stora jämlikhetsutredning analyserade vi just den ökade ojämlikheten i samhället och föreslog hundratals åtgärder för att minska den. Med det i ryggen är jag övertygad om att Sverige kan och måste bli världens mest jämlika land igen, säger Ewa Glimhed.


Läs hela rapporten Makteliten här:
https://www.lo.se/start/lo_fakta/makteliten_haller_stallningarna

Läs mer om LOs program för jämlikhet här:
https://www.lo.se/start/lo_fakta/program_for_jamlikhet


För ytterligare kommentarer:

Ewa Glimed, vice ordförande LO-distriktet i Skåne
Tel: 010-4428094
E-post: ewa.glimhed@kommunal.se

Markus Blomberg, press- och kommunikationsansvarig LO-distriktet i Skåne
Tel: 040-6645395
E-post: markus.blomberg@lo.se

LO-distriktet i Skåne representerar cirka 150 000 LO-medlemmar inom LO-förbundens 26 fackliga avdelningar i Skåne.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.