Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet i Skåne kräver att tandvården integreras i hälso- och sjukvården

Tänderna är en del av kroppen konstaterar LO-distriktet i Skåne och kräver i ett uttalande från sitt årsmöte en konkret reformplan där tandvården integreras i hälso- och sjukvården.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Uttalande vid LO-distriktet i Skånes årsmöte 27 april 2021

Tänderna är en del av kroppen – LO-distriktet i Skåne kräver en konkret reformplan där tandvården integreras i hälso- och sjukvården

De växande klasskillnaderna avspeglar sig i vår tandhälsa. Alltför många har avstått från tandvård som de har behov av. Detta för att de i dagens svenska system inte har råd. Många vågar inte uppsöka tandvården eller tvingas till billigare lösningar som att dra ut tänderna. Vi är många med kollegor eller familjemedlemmar vars leenden blivit alltmer tandlösa. Förutom tandlösa leenden kan dålig tandhälsa leda till andra allvarliga sjukdomar. Det spär ytterligare på ojämlikheten i ett läge där klyftorna redan drar isär landet.

Oacceptabelt

LO-distriktet i Skåne menar det är absolut oacceptabelt att människors inkomst ska få påverka deras tillgång till vård. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att tryggheten för vanligt folk har tillåtits urholkas på detta sätt. Vi står upp för Sveriges arbetare och för varandra. Kostnaderna för att förändra
systemen bär vi bäst solidariskt. Vi kräver därför genomgripande förändringar och en konkret reformplan där tandvården integreras i hälso- och sjukvården. Att besöka tandvården borde egentligen inte vara dyrare än att besöka sjukvården Behov – inte inkomst – ska styra din tillgång till tandvård. Det kan behöva ske steg för steg och fler utredningar kan behövas - men vägen dit måste vara utstakad och tidsatt.

Högkostnadsskydd

I ett första skede menar LO-distriktet i Skåne att den socialdemokratiska partikongressen redan i höst måste besluta att ett högkostnadsskydd på samma nivå som gäller i sjukvården ska införas i tandvården. Detta bör därefter vara en framskjuten del av Socialdemokraternas välfärdspolitik och valprogram med målsättningen att tandvårdskostnader ingår i det redan idag gällande högkostnadsskyddet.


Men redan nu är det upp till alla politiker, och då inte minst regeringen och den socialdemokratiska partiledningen, att ta upp den kastade handsken. Fånga bollen och visa att ni är beredda att lyssna till vanligt folk och att ni vill gå från ord till handling. Ska tryggheten för vanligt folk öka måste tänderna ses som en del av kroppen.
Allt annat är orimligt.

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.