Fråga facket Fråga facket

Ewa Glimhed ny vice ordförande i LO-distriktet i Skåne

Organisationsfrågor Den 19 november har LO-distriktet i Skåne varit samlat för årsmöte. Ombud från 26 fackliga avdelningar som tillsammans representerade cirka 150 000 skånska LO-medlemmar har idag valt Ewa Glimhed till ny vice ordförande fram till årsmötet 2022.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Drago Prvulovic

- Jag är riktigt glad och stolt över att få detta förtroende. Jag vill vara med och stärka LO och oss alla tillsammans inom LO-förbunden. Det känns därför stort att tillsammans med distriktsstyrelsen få vara med och leda det tvärfackliga arbetet i Skåne, säger Ewa Glimhed, vice ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Facklig bakgrund

Ewa Glimhed är 59 år och bor idag huvuddelen av tiden i Malmö, annars med särbo i Sösdala i Hässleholms kommun. Hon är anställd som undersköterska inom Malmö stad, och är fackligt förtroendevald som ordförande för branschsektionen Kommunal Vård- och Omsorg i kommunen. En sektion som är Sveriges näst största med 7500 medlemmar.

Utöver sitt ordförandeuppdrag i sektionen så är Ewa Glimhed ledamot i avdelningsstyrelsen för Kommunal Skåne. Hon har tidigare även suttit i Kommunals förbundsstyrelse samt varit mångårig ordförande för dåvarande LO-sektionen i Malmö.

Hålla samman

- Jag tycker det har varit lite för många slitningar mellan olika LO-förbund den senaste tiden. Det tjänar bara våra motparter eller motståndare på. Kan jag på något sätt bidra till att vi i vår lokala och regionala verksamhet fortsätter hålla samman och utvecklar vår samverkan, då är jag nöjd. Det är så jag tror vi förflyttar positionerna för alla LO-medlemmar. Tillsammans! säger Ewa Glimhed.

Ewa Glimheds väg till den tvärfackliga LO-verksamheten har hela tiden löpt parallellt med engagemanget i hennes eget förbund Kommunal. Direkt efter vårdlinjen började hon 1979 arbeta på Värnhems sjukhus i Malmö som då var Nordens största långvårdssjukhus. Där valdes hon snabbt till fackligt ombud av sina arbetskamrater. Jämte andra fackliga uppdrag började hon kort därefter att hålla skolinformationer om facket, och var efter några år också ordförande i LO-sektionen i Malmös tvärfackliga skol- och yrkesutbildningskommitté.

Arbetarrörelsen gör skillnad

Utöver att de senaste åren representerat sitt förbund på representantskap för LO i Malmö, Skåne och Sverige och ha varit LO-kongressombud så har hon haft flera olika förtroendeuppdrag i kommittéer och styrelser för LO under årens lopp. 

- Jag brinner för arbetarklassens gemensamma intressen, att förändra saker så att vi ska få en bättre vardag och bättre villkor. Jag tror på att arbetarrörelsen kan göra skillnad för arbetare - både på jobbet och i samhället. Det fackliga och politiska har alltid hängt samman för mig och det är en tydlig del av LO-distriktets roll. Det motiverar mig till att vilja vara med i utvecklingsarbetet, tillsammans med Per-Ola Nilsson som ordförande och övriga kamrater. Jag är redo att kavla upp ärmarna ytterligare, säger Ewa Glimhed.

Politiska erfarenheter

Det politiska engagemanget har löpt som en röd tråd genom Ewa Glimheds fackliga engagemang. Från SSU Kommunal i Malmö 1981 via Kommunals s-fackklubbar så har hon verkat inom och för Socialdemokraterna.

Tidigare satt hon under många år som ledamot i Malmö Kommunfullmäktige och har haft flera olika nämnduppdrag, bland annat i ordföranderollen. Hon har även suttit i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Vid ett vägval där den samlade arbetsbördan blev för stor lade hon dock fokus på det fackliga. De senaste åren har hon därför lagt ner sin tid på att påverka politiken från fackligt håll, och inifrån Socialdemokraterna via den facklig-politiska samverkan.

Fler röster i politiken

- Nu i livet känner jag att jag gör mest nytta i den fackliga rollen och brinner istället för att få föra fram och stötta andra arbetare inom politiken. Det behövs fler med våra erfarenheter inom både partiverksamhet och på politiska uppdrag. LO-distriktet kommer därför vara en jätteviktig kraft inför nästa val. Hade fler arbetare engagerat sig politiskt hade kanske inte läget i LAS-frågan sett ut som den gör idag till exempel, säger Ewa Glimhed.

Ewa Glimhed ser hur arbetsgivarnas makt under flera år har ökat på bekostnad av vanligt folks trygghet. Detta både för medlemmarna inom Kommunal men också för LO-medlemmar i alla branscher. Och attackerna mot tryggheten fortsätter dessutom.

Näringslivet och högern arbetar intensivt för att försämra anställningstryggheten ännu mer.  

- Ett av mina första fackliga uppdrag var under storkonflikten 1980. Då fick jag berätta för mina arbetskamrater om en övertids- och nyanställningsblockad och mobilisera stöd för vår linje. Arbetsgivarna försökte knäcka svensk fackföreningsrörelse då, men lyckades inte. Inte då – och de kommer inte lyckas idag heller. Anställningstrygghet ska säkras och det moderna daglöneriet ska knäckas. Tillsammans tar vi fighten för trygga jobb, bättre villkor och ökad jämlikhet. säger Ewa Glimhed.

Här kan du ladda ner en högupplöst bild av Ewa Glimhed för fri publicering i redaktionella sammanhang.

Ange fotograf: Drago Prvulovic

Läs mer: Tack för förtroendet!

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.