Fråga facket Fråga facket

Ewa Glimhed: Tack för förtroendet!

Organisationsfrågor Tack Kamrater, Tack! Tack för ert förtroende för mig, det är stort och jag är glad och stolt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Drago Prvulovic

Jag ska göra mitt allra bästa för att förvalta er förtroende.

Jag kommer att göra mitt för att bidra till att utveckla verksamheten och driva LO-medlemmarnas frågor tillsammans med kamraterna i distriktsstyrelsen och alla i förbundsavdelningar och LO-fack i kommunerna. Det ska bli roligt! Jag tror att mina 40 års erfarenhet av tvärfackligt arbete kan vara till stor nytta i organisationen.

Det är tyvärr samma frågor nu som då, när jag började. Anställningstrygghet och arbetsgivarnas attacker på den svenska modellen. Vi måste ta fighten. Och det är med gemensam styrka vi kan klara det.

Tillsammans med er alla, ombud, styrelse och personal, ska vi därför utveckla verksamheten så att vi med fog kan säga att vi är det bästa LO-distriktet i landet.

Tillsammans ska vi påverka samhällsdebatten och sätta trygghet för vanligt folk villkor i fokus.

Tillsammans ska vi driva frågor som gör Skåne, Sverige och världen lite rättvisare, lite jämlikare och mycket jämställdare.

Men vi börjar med att se till att alla LO-förbunden kan teckna kollektivavtal. Vi står enade i kampen för detta. Precis som vi var redo att stötta Handels och Hotell- och restaurang i deras fight – precis så fortsätter vi ta fighten tillsammans när LO-förbunden står eniga och en av oss utmanas. Starka tillsammans!

Än en gång Tack Kamrater!

Här kan du ladda ner en högupplöst bild av Ewa Glimhed för fri publicering i redaktionella sammanhang.

Ange fotograf: Drago Prvulovic

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.