Fråga facket Fråga facket

Även arbetare ska ha rätt till en rimlig pension!

Ojämlikheten i arbetslivet följer med in i ålderdomen. - Sverige behöver göra stora förändringar i både pensionssystem och arbetsliv, skriver LO-distriktet i Skåne i ett uttalande på sitt årsmöte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Uttalande vid LO-distriktet i Skånes årsmöte 27 april 2021

LO-distriktet i Skåne: Även arbetare ska ha rätt till en anständig pension!

En stor grupp äldre har svårt att leva på sin pension. Inom breda löntagargrupper är oron för sin egen och sina anhörigas framtid stor. Ilskan kokar på arbetsplatserna över att Sverige inte bättre förmår leverera trygghet till vanligt folk.

Deltidsarbete påverkar

En viktig orsak till att verkligheten ser ut som den gör är den deltidsnorm som finns inom kvinnodominerade yrken. En annan orsak är orimliga arbetsförhållanden som leder till att anställda tvingas avsluta arbetslivet i förtid med lägre pension som följd.

Det behöver göras större anpassningar så att även breda LO-grupper kan få en tryggare ålderdom. Vi kräver åtgärder för ett mer jämställt arbetsliv och ett förebyggande arbetsmiljöarbete som gör att färre slits ut.

Ojämlik ålderdom

Men det räcker inte. När den stora pensionsreformen genomfördes på 90-talet utlovades 70 procent av lönen i pension med tjänstepension inräknad. I snitt får den som går i pension i dag cirka 60 procent av sin slutlön med tjänstepension. Många får betydligt mindre. Ojämlikheten i arbetslivet följer med in i ålderdomen.

Dagens pensionssystem är också underfinansierat. Det behövs även en reformering av den allmänna pensionen så att färre blir beroende av garantipensionen och så att den allmänna pensionsnivån höjs.

Högre pension - mer trygghet

Sverige behöver därför göra stora förändringar i både pensionssystemet och i arbetslivet för att säkerställa att LO-förbundens medlemmar får en bättre och mer rättvis pension.

För oss är det en fråga om rättvisa, trygghet och anständighet. De fackliga avdelningarna inom LO-distriktet i Skåne driver därför dessa frågor gemensamt och med kraft.

70 procent ser vi som ett delmål. Vi spänner bågen högt för LO-kollektivets gemensamma intressen – LO-distriktet i Skåne vill att man ska få ut minst 80 procent av medellivsinkomsten. Det skulle skapa trygghet för vanligt folk.

Nu är det dags för politiken är att svara upp!

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.