Fråga facket Fråga facket

"Håll ihop kamrater, så går det er väl!"

- Vi tillåter ingen att försämra tryggheten för vanligt folk mer! Tvärtom! Vi ska ändra utvecklingen, för arbetare förtjänar att få det bättre än idag. Det sa ordförande Per-Ola Nilsson när han avslutade årsmötet för LO-distriktet i Skåne då han också lovade att växla upp kampen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Avslutningsanförande av distriktsordförande Per-Ola Nilsson
vid LO-distriktets representantskap 19 november 2020
[Obs! Det talade ordet gäller]

Nedan följer olika utdrag ur anförandet. Läs Per-Ola Nilsson avslutningsanförande i sin helhet här.

Kamrater!

Tillsammans utgör vi på dagens möte representanter för den organisade arbetarklassen i Skåne. Det förpliktigar oss att agera på bästa möjliga sätt för våra 150 000 skånska LO-medlemmars intressen.

Det var det vi gjorde under våren när vi tillsammans tog fighten för en bättre arbetslöshetsförsäkring.

När vi tog strid för att få bort det mesta av kostnaderna för karensavdragen.

När vi drev på politiken och fick på plats system för korttidspermitteringar som räddar jobben utan att offra villkoren på sikt.

Mycket är fortfarande trasigt

Samtidigt har krisen satt fingret på mycket som vi redan innan visste var trasigt.

Vår försörjning kan inte bygga på anställningar timme för timme. Det är ingen trygghet.

Vi har tvingats se hur massor av kamrater kunde förlora sina jobb på dagen.

En sådan arbetsmarknad fungerar inte nu - men den fungerade inte innan heller. Och det kommer inte fungera imorgon.

Det handlar inte bara om tryggheten av ett jobb, det handlar också om tryggheten på jobbet.

Strid om arbetsmiljön

Det här året så har vi lyckats sätta arbetsmiljön i fokus även hos många politiker och arbetsgivare som vanligen inte bryr sig särskilt mycket. Men det har inte varit enkelt. Fortfarande får vi ta strid.

Och vi slutar inte. Vi har sagt det hela tiden. Och jag säger det igen.

Även vanliga år dör arbetare på sina jobb. - Det är helt åt helvete!

Ingen ska bli sjuk av jobbet. Ingen ska dö på jobbet. 

Trygghet för vanligt folk

Förbund efter förbund tog fight efter fight efter fight för sina medlemmars arbetsmiljö den här våren. Och vi backade upp varandra.

Precis som vi gjort och gör i avtalsrörelsen inom ramarna för LO-samordningen och mer där till.

Vi har synts. Vi har hörts. Vi har verkat på alla sätt vi funnit möjliga, och ansträngt oss till vårt yttersta.

Vanligt folks trygghet står i fokus.

Det handlar om att få det bättre på jobbet.

Det handlar om att skapa bättre möjligheter i livet.

Det handlar om att bygga ett samhälle som funkar för oss alla.

Fler attacker

Vi har under alltför många år sett hur arbetsgivarnas makt ökat – på bekostnad av vanligt folks trygghet. Och attackerna fortsätter. Näringslivet och högern arbetar intensivt för att försämra anställningstryggheten ännu mer.

Vi kommer inte låta någon av dem luckra upp tryggheten för vanligt folk mer. Tvärtom! Vi ska ändra utvecklingen.

Arbetare förtjänar att få det bättre än idag.

Arbetare förtjänar trygga jobb.

Arbetare förtjänar anställningstrygghet.

För individen, för arbetslaget och för arbetarklassen är vårt budskap följande.

Tryggheten ska öka – den ska fan inte minska!

Det handlar om ren och skär anständighet, för alla de som faktiskt bär samhället på sina axlar.

Så nu växlar vi upp kampen.

Vi vänder på alla stenar

Vi inom distriktsstyrelsen kommer att fundera på hur vi kan öka insatsen.

Detsamma funderar alla kamrater på inom LO-facken i kommunerna, och inom alla våra medlemsorganisationer – ni inom de fackliga avdelningarna.

Vi har lovat varandra att vi ska göra vad vi kan. Det känns bra med ännu ett gemensamt krafttag!

Nu vänder vi på varje sten, och här i Skåne så håller vi samman. Vi gör det i övertygelsen om att det är tillsammans vi är som starkast.

Avslutningsvis. I mitt tacktal för ett år sedan var mitt huvudbudskap detta citatet:

”Håll ihop kamrater, så går det er väl”

Att värna vår sammanhållning blir kanske det viktigaste verktyget för den här distriktsstyrelsen i arbetet med att flytta fram arbetarnas positioner. Det kommer jag och kamraterna i styrelsen att sticka ut hakan för. Det blir mitt eget löfte till er alla.

Så håll ihop kamrater, så kommer det gå oss väl även 2021!

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.