Fråga facket Fråga facket

Uttalande av LO Skåne: Riv upp Lex Laval omgående

Inför valet 2014 så antog Socialdemokraterna och LO ett gemensamt program med ordningsregler för svensk arbetsmarknad. Det innehöll tio viktiga punkter för att Sverige ska kunna ta krafttag mot otryggheten på arbetsmarknaden. Det är kanske framför allt gentemot detta program som LOs medlemmar kommer att mäta regeringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den första punkten i tiopunktsprogrammet berörde Lex Laval, en fackfientlig lagstiftning som underminerat den svenska modellen och som till och med gått längre i sina inskränkningar än vad EU krävt. Den här frågan kommer LO inte att släppa taget om.

Vallöftet

Det aktuella vallöftet, punkt ett i programmet, lyder i sin helhet:

1)       Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller vararbetsgivare är registrerad. Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

Tydligare kan det inte bli. Vikten av frågan får nu inte underskattas av regeringen. Lavalfrågan handlar om hotet mot det fackliga löftet och mot den svenska modellen. Det fackliga löftet handlar om att inte jobba till lägre löner eller sämre villkor än vad vi lovat varandra att hålla, genom kollektivavtalet. Så håller arbetarna samman. Så är vi starka.

Vi vill inte ha dumpning av löner och villkor. Det några förlorar på idag förlorar vi alla på i längden. Så fungerar det med försämringar på arbetsmarknaden. Därför måste Socialdemokraterna se till att Lex Laval rivs upp.

Riv upp Lex Laval omgående

Representantskapet för LO-distriktet i Skåne, samlade till höstmöte idag den 24 november, ställer sig enhälligt bakom kravet från LO-distriktets styrelse:

Lex Laval måste omgående rivas upp! Vallöftet måste hållas!

Kollektivavtalen förhindrar att arbetsgivaren skapar konkurrens om jobben med krav om sämre löner och lägre villkor. Utan kollektivavtalen är arbetstagarna utlämnade till marknaden och arbetsgivarnas godtycke. Lex Laval är en lagstiftning som undergräver kollektivavtalsmodellen på den svenska arbetsmarknaden. Den måste omgående bort, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Regeringen ska inte vara rädd för EU:s byråkrater, men de borde oroa sig över vad medlemmarna i facket tycker om deras politik. Socialdemokraterna gick till val på att riva upp Lex Laval. Det vallöftet måste infrias, säger Jimmy Runesson, ordförande på LO-distriktet i Skåne.

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes höstmöte den 24 november 2014

För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne, 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne, 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Jimmy Runesson