Fråga facket Fråga facket

Uttalande: LO-distriktet i Skåne kräver krafttag mot ungdomsarbetslösheten

Arbetsmarknad UTTALANDE – enhälligt antaget av LO-distriktets årsmöte 12 april 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

427 000 människor i Sverige står idag utan ett arbete. Fler och fler av de arbetslösa är utan jobb under väldigt långa perioder. 70 000 människor har varit arbetslösa i mer än två år. Massarbetslösheten biter sig fast och är ett tydligt men högst beklagligt kvitto på regeringens misslyckande med jobben. Mot detta ställer arbetarrörelsen en aktiv närings- och sysselsättningspolitik för fler nya jobb i Sverige.
I jobbfrågan menar vi samtidigt att ungdomsarbetslösheten är en helt avgörande framtidsutmaning. Ingen generation ska få gå förlorad i krisens spår. Samtidigt varierar arbetslöshetens orsaker bland unga. För LO-distriktet i Skåne är det tydligt att grundorsaken är att det finns för få jobb att söka och att alltför många saknar tillräcklig utbildning.

- Ungdomsarbetslösheten kan inte bekämpas genom att lönerna sänks eller att det blir lättare för arbetsgivaren att säga upp folk. Arbetslösheten kan bara bekämpas genom samhällsinsatser för fler jobb, färre otrygga anställningar och bättre utbildning. säger Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne

För framtidens unga på arbetsmarknaden är det tydligt att en nyckel kommer att vara högre kvalitet i skolan. Det måste satsas på förbättringar i grundskolan och gymnasieskolan så att alla lämnar med slutbetyg och efter gymnasiet även med allmän behörighet för högskolestudier. Att föräldrarnas klassbakgrund slår igenom allt mer är helt fel utveckling.

- Vi måste bygga ett Sverige där unga kan få chans efter chans. Vi vill se ett nytt kunskapslyft, och betydligt fler platser på komvux och yrkesvux. Sverige behöver en arbetsmarknadspolitik för unga vuxna som inriktas på att ge den kompetens och erfarenhet som krävs för att få en anställning. Vi föreslår därför en kraftfull utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen. Vidare måste arbetslivserfarenhet återinföras som merit vid ansökan till högskola fortsätter Jimmy Runesson.

Idag måste unga vara arbetslösa i mer än tre månader för att få insatser från regeringens jobbgaranti för unga. På Socialdemokraternas partikongress i Göteborg ställde sig Socialdemokraterna bakom SSU:s förslag på en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa. Detta förslag har LO sedan tidigare ställt sig bakom. Förslaget innebär att unga arbetslösa ska få insatser från första dagen och garanteras utbildning, arbete eller praktik inom 90 dagar.

- Arbetarrörelsen samlar sig bakom en aktiv politik som vill skapa möjligheter. Regeringen står fortsatt passiva. Det är ohållbart. Ungdomsarbetslösheten måste tas på allvar! avslutar Jimmy Runesson.