Fråga facket Fråga facket

Stort missnöje med sjukvård och skola i Skåne ibland LO-medlemmar

Hela 70 procent av LO-medlemmarna i Skåne är oroliga för att inte få en plats i äldrevården när de blir äldre. Oron är också stark för att inte pensionen ska räcka till och för att man inte får vård när man blir sjuk. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Missnöjet är även stort när det gäller sjukvården och skolan. Där svarar 77 respektive 64 procent att utvecklingen i det egna länet går åt fel håll.

- Med omfattande vårdkaos och stora problem i skolan är det inte konstigt att LO-medlemmarna i Skåne tycker att utvecklingen går åt fel håll, säger Tobias Baudin vice ordförande i LO, som under torsdagen och fredagen besöker länet.

Undersökningen visar också att hela 79 procent är eniga om att regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. De flesta, 58 procent, tycker också att arbetslösheten utvecklas åt helt fel håll i deras eget län.

För att skapa nya arbetstillfällen pekar de flesta, 69 procent, på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara sju procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb.

– Det finns en mycket starkt önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger Tobias Baudin.

– Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Tobias Baudin.

Nära hälften, 46 procent, upplever också att inkomstskillnaderna i deras närområde har ökat de senaste fem åren. Och de allra flesta, 67 procent, tycker att det är negativt.


Fakta:

Novus-undersökningen, augusti 2014

Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 360 i Skåne län. Resultatet redovisas för nämnda län (resultat i riket inom parentes).


Valets viktigaste fråga:

Barnomsorg: 0 % (1 %)

Invandring/integration: 19 % (12 %)

Landets ekonomi: 9 % (9 %)

Miljö/klimat: 2 % ( 3%)

Pensioner: 6 % (3 %)

Sjukvården: 16 % (11 %)

Skatter: 1 % (2 %)

Skola och utbildning: 8 % (9 %)

Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 11 % (13 %)

Sysselsättning/arbetslöshet: 17 % (25 %)

Äldreomsorg: 3 % (3 %)

Annan fråga: 4 % (4 %)

Vet ej: 4 % (3 %)


Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?

Investeringar i välfärd och infrastruktur: 69 % (75 %)

Sänkta skatter: 7 % (8 %)

Vill inte välja: 6 % (4 %)

Vet ej: 17 % (13 %)


Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden i din kommun (tes vård, skola och omsorg), även om det innebär höjda skatter?

-          Ja: 82 % (84 %)

-          Nej: 11 % (9 %)

-          Vet ej: 8 % (8 %)


Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?

Ökat: 46 % (50 %)

Ungefär oförändrat: 28 % (27 %)

Minskat: 1 % (1 %)

Vet ej: 24 % (22 %)


Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?

Positiv: 3 % (4 %)

Varken positiv eller negativ: 24 % (20 %)

Negativ: 67 % (70 %)

Vet ej: 6 % (6 %)


Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:

Sjukvården:

Rätt håll: 2 % (6 %)

- Fel håll: 77 % (70 %)

- Varken rätt eller fel håll: 9 % (16 %)

- Vet ej: 11 % (8 %)

Skolan:

- Rätt håll: 5 % (8 %)

- Fel håll: 64 % (62 %)

- Varken rätt eller fel håll: 14 % (20 %)

- Vet ej: 16 % (11 %)

Arbetslösheten:

- Rätt håll: 9 % (13 %)

- Fel håll: 58 % (52 %)

- Varken rätt eller fel håll: 15 % (20 %)

- Vet ej: 18 % (14 %)

Bostadsbyggande:

- Rätt håll: 12 % (20 %)

- Fel håll: 54 % (48 %)

- Varken rätt eller fel håll: 20 % (21 %)

- Vet ej: 15 % (11 %)

Underhåll av vägar och järnvägar:

- Rätt håll: 7 % (11 %)

- Fel håll: 64 % (63 %)

- Varken rätt eller fel håll: 18 % (17 %)

- Vet ej: 11 % (9 %)


Hur pass orolig är du för att inte få sjukvård om man blir sjuk?

Mycket orolig: 32 % (25 %)

Ganska orolig 35 % (37 %)

Inte särskilt orolig: 24 % (29 %)

Inte alls orolig: 7 % (8 %)

Vet ej: 2 % (1 %)


Hur pass orolig är du för att inte finns plats på äldreboende när man vill ha det?

Mycket orolig: 31 % (25 %)

Ganska orolig 39 % (38 %)

Inte särskilt orolig: 17% (25 %)

Inte alls orolig: 8 % (8 %)

Vet ej: 5 % (4 %)


Hur pass orolig är du för att pensionen inte ska räcka  när den dagen kommer?

Mycket orolig: 52 % (44 %)

Ganska orolig 30 % (34 %)

Inte särskilt orolig: 12% (16 %)

Inte alls orolig: 3 % (4 %)

Vet ej: 3 % (2 %)


Hur pass orolig är du för att bli utsatt för våld eller hot om våld?

Mycket orolig: 24 % (14 %)

Ganska orolig 25 % (24 %)

Inte särskilt orolig: 40 % (46 %)

Inte alls orolig: 9 % (14 %)

Vet ej: 2 % (2 %)


Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?

Mycket orolig: 11 % (11 %)

Ganska orolig 18 % (17 %)

Inte särskilt orolig: 42 % (40 %)

Inte alls orolig: 26 % (30 %)

Vet ej: 3 % (2 %)


Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?

Lyckats: 9 % (10 %)

Misslyckats: 79 % (78 %)

Vet ej: 11 % (13 %)

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.