Fråga facket Fråga facket

Höjt statsbidrag kan ge 6 870 jobb i Skåne

Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 6 870 jobb i Skåne län.

- Vi föreslår en stimulansåtgärd på 30 miljarder i höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Landets ökande äldre population och växande barnkullar skapar ett behov av fler platser i skolor, vård och omsorg. Då krävs investeringar i dessa verksamheter som i avsaknad av höjda statsbidrag får finansieras av kommunerna själva, säger Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Sveriges ekonomi växer som genomsnitt över tid. Varje år när ekonomin växer utan att investeringarna i välfärden höjs, såsom det varit under de senaste åren, uppstår ett så kallat reformutrymme.

- Om detta utrymme används för att exempelvis sänka skatterna, sker det alltså på bekostnad av välfärden. När statsbidragen till kommunerna inte uppräknas motsvarande den ekonomiska utvecklingen innebär det i praktiken att standarden i de offentliga tjänsterna sänks. Då blir personaltätheten lägre i skolan, förskolan och äldreomsorgen. Resultatet blir att de kommuner eller landsting som vill bibehålla välfärdsresurserna måste höja skatten, säger Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

För att klara de framtida behoven inom välfärdssektorn kräver LO nu att statsbidragen höjs för Sveriges kommuner.

- För att våra barn och äldre även i framtiden kan få god omsorg, bör statsbidragen till kommunerna öka och indexeras så att de minst kan öka med de förändrade behov som den demografiska utvecklingen medför. Detta sker inte utan reformer och politiska beslut, påpekar Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

För mer information:
Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@bredband.net

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se