Fråga facket Fråga facket

Skolan måste ge alla barn en bra start

Arbetslösheten bland unga fortsätter öka. Att fler unga blir beroende av ekonomiskt bistånd och föräldrar för sin försörjning leder till en senare etablering på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Sambandet mellan arbetslöshet och låga betyg i grundskolan och gymnasiet är tydligt: att klara skolan blir alltmer nyckeln till arbetslivet. Därför måste också skolan bli bättre på att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt förutsättningar att lyckas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet 20130605

LO-distriktet presenterade den 27 maj en rapport som visar på sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Andelen som saknar behörighet till gymnasieskolan i Sverige har ökat från drygt 8 procent 1998 till 12, 5 procent 2012. Elevernas bakgrund spelar en avgörande roll: bara 44 procent av eleverna i årskurs 9 med förgymnasialt utbildade föräldrar uppnår målen i alla ämnen. Motsvarande siffra för elever med minst en eftergymnasialt utbildad förälder är 87 procent. Bakgrund hos föräldrar slår igenom allt mer.

Elever som det går dåligt för i grundskolan är sedan överrepresenterade bland de som inte fullföljer gymnasiet. Unga vuxna med endast förgymnasial utbildning är därefter överrepresenterade bland personer med ekonomiskt bistånd. Ett oroväckande mönster bildas. Detta är särskilt tydligt i vår del av landet.

I Skåne har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 12 till 13,9 procent mellan 2006-2012. 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 8,5 procent lever av ekonomiskt bistånd. Skånes unga måste ges bättre förutsättningar än så här.

Skolan måste helt enkelt bli bättre på att ge alla barn, oavsett bakgrund, en bra start i livet. Då måste vi vända den negativa utveckling vi ser idag med ökad segregation i skolan. Ett första viktigt steg är att ge skolan mer resurser, men också att resurserna fördelas så att de bättre stödjer de skolor och elever som har störst behov. Men studie-och yrkesvägledningen i grundskolan behöver också förstärkas, så att fler kan ta vara på sina möjligheter.

Vad gäller gymnasieskolan är det oroande att se hur den borgerliga regeringen nu försvårar för elever på yrkesförberedande program att få högskolebehörighet. Resultatet är ett minskande söktryck till dessa program. Detta för att högskolebehörigheten av allt fler upplevs som en trygghet och möjlighet för framtiden när arbetsmarknaden ställer allt högre krav på omställning.

Så här kan det inte fortsätta. Samhället har inte råd att år efter år överlämna en grupp ungdomar till gymnasieskolan utan reella förutsättningar att lyckas. Därför måste skolan bli bättre på att ge alla barn en bra start i livet. Det är en social investering som betalar sig för både individ och samhälle. Därutöver behöver vi förstärka övergången från studier till arbete. Det är därför viktigt att arbetet med yrkesintroduktion för unga fortsätter på bransch- och förbundsnivå, i jobbpaktens anda.

Skåne behöver värna sina ungdomar bättre. Det vinner vi alla på.

Maria Nyman Stjärnskog, försteombudsman LO-distriktet i Skåne

Läs artikeln i Kristianstadsbladet här