Fråga facket Fråga facket

Regeringen måste släppa sin prestige och börja agera!

Det behövs krafttag mot arbetslösheten. Den ekonomiska krisen har inte bara svept över Europa utan har även drabbat många svenskar hårt. Vi såg till exempel tydligt den gångna hösten att det skånska näringslivet påverkats av den internationella nedgången.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Trelleborgs Allehanda 20130204

Det visar sig i statistiken. I en rapport vi på LO-distriktet nyss släppt, ”Så påverkade varselvågen Skåne”, kan man se att antalet varsel ökade till över 10 000 i Skåne under 2012, en fördubbling jämfört med 2011 och i nivå med 2008–2009. Det är extra allvarligt nu för den här gången befann sig Sverige redan på mycket höga nivåer av arbetslöshet.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne år 2013 visade dessutom att de tror att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. I år kommer det att bli svårare konkurrens om de lediga jobben eftersom arbetskraftsutbudet ökar samtidigt som sysselsättningen minskar.

En av Skånes riktigt allvarliga utmaningar är dessutom att allt fler personer är arbetslösa långa tider, och här ser Arbetsförmedlingen inget trendbrott.

Därför är det beklämmande men kanske inte förvånade om att det nu efter årsskiftet rapporteras om att Fas 3 slog rekord i Skåne. Över 4 500 personer i vår region var då inne i åtgärden. Det är så klart helt orimligt. Det måste bli mindre av massåtgärder som Fas 3 och mer av arbetsmarknadsutbildning.

Det finns en rad åtgärder som regeringen skyndsamt kan sätta in för att motverka en än mer långvarig massarbetslöshet. Fokus måste ligga på kompetenshöjande insatser som matchar arbetslösa mot de jobb som efterfrågas. Här måste Arbetsförmedlingen få ett tydligare mandat att agera på den lokala arbetsmarknaden. Vi vill nu se:

* Utökat antalet platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning till 40 000.

* Fler subventionerade anställningar med avtalsliknande villkor.

* Förbättrade förmedlingsinsatser.

* Möjligheten för arbetslösa som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig inom vuxenutbildningen med generös studiefinansiering.

Vi pekar på en rad åtgärder som kan sättas in redan nu och vi kommer återkomma med fler förslag. Nu hoppas vi att regeringen kan släppa sin prestige och vara beredda att agera.

Sverige behöver krafttag mot massarbetslösheten!

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

http://www.trelleborgsallehanda.se/opinion/debatt/article1806687/Regeringen-maste-slappa-sin-prestige-och-borja-agera.html