Fråga facket Fråga facket

Imorgon tågar vi tillsammans på Första maj

Idag står Sverige inför nya utmaningar. Den kanske viktigaste är massarbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Enligt SCB saknar 157 000 unga i Sverige idag arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder och långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt. Sverige riskerar för första gången i modern tid att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet 20130430

Sedan 1890 firas arbetarrörelsens internationella högtidsdag, första maj, i Sverige. Första gången tågade 20 000 personer genom Stockholm, temat var arbete och målet var lagstadgad åttatimmars arbetsdag.
Mycket har hänt sedan 1890 och arbetarrörelsen har tillsammans åstadkommit stora förändringar som ökat friheten och gett framtidstro till vårt land. Vi har genomfört en arbetstidsförkortning till den 40-timmars arbetsvecka vi tar för given idag, vi införde fem veckors semester och sex månaders föräldrapenning. Tillsammans byggde vi upp en stark gemensam sektor med skola, vård och omsorg åt alla, oavsett inkomst. Och vi skapade en ekonomisk politik och en arbetsmarknadsmodell som satte full sysselsättning främst.

Idag står Sverige inför nya utmaningar. Den kanske viktigaste är massarbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Enligt SCB saknar 157 000 unga i Sverige idag arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder och långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt. Sverige riskerar för första gången i modern tid att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar.

Arbetarrörelsen har genom historien visat att vi har lösningarna på samtidens politiska utmaningar. Men vi kan inte nostalgiskt titta bakåt. Istället ska vi med självförtroende blicka framåt för att presentera inte bara dagens, utan även morgondagens lösningar. Därför har vi tillsammans nu presenterat en ny offensiv politik mot massarbetslösheten. År 2020 ska Sverige ha den lägsta arbetslösheten i EU. Och bland det första en socialdemokratisk regering ska göra är att genomföra en 90-dagarsgaranti för ungdomar. Unga ska få individuellt anpassade insatser från första dagen och inom 90 dagar ska alla garanteras antingen jobb, utbildning eller praktik.

Under sju år har den borgerliga regeringen påstått att arbetslösheten beror på för mycket trygghet och på att unga inte söker jobb. Vi vet att det inte stämmer. Problemet är att det finns för få jobb att söka och att alltför många saknar rätt utbildning för de jobb som erbjuds. När unga behöver det som mest, då sviker regeringen..

Skiljelinjen är tydlig. Vi vill garantera jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Regeringen däremot säger att man som arbetslös ungdom måste vänta 90 dagar innan det ens kan bli tal om insatser. Rörelse står mot stillasittande, aktivitet mot passivitet – insatser mot desperat väntan. Den skillnaden spelar all roll i världen för unga arbetslösa.

Ett Sverige i förändring behöver även en stark arbetarrörelse. Imorgon den 1 maj tågar vi genom gator och torg i hela Sverige för att visa att vi tillsammans är starka. Temat är idag, liksom 1890, arbete och budskapet är att vi behöver en socialdemokratisk regering som tar ansvar för Sverige. En regering som inte låter 157 000 unga gå arbetslösa trots att de inget hellre vill än att ha ett riktigt jobb, riktig ekonomisk trygghet och en riktig möjlighet att ta steget in i vuxenlivet. Det tjänar unga på. Och det tjänar Sverige på.

Gabriel Wikström, ordförande SSU
Tobias Baudin, förste vice ordförande LO
Maria Nyman Stjärnskog, försteombudsman LO-distriktet i Skåne
Carolina Pettersson, distriktssekreterare SSU-distriktet i Skåne