Fråga facket Fråga facket

Återupprätta a-kassan

När en våg av varsel slog in över Sverige hösten 2012 befann sig riket redan i ett tillstånd av massarbetslöshet. Samtidigt har andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a-kassegrundad ersättning fortsatt att minska, sedan regeringen gjort det svårare att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det utgör en allvarlig brist i regeringens beredskap mot högre arbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 130211

I oktober 2012 var 760 000 människor arbetslösa eller undersysselsatta i Sverige, men bara 216 000 fick a-kassegrundad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller via aktivitetsstöd. Sedan 2006 har antalet arbetslösa och undersysselsatta ökat med 110 000 människor, samtidigt som antalet som får a-kassegrundad ersättning minskat med över 120 000. Resultatet är att över en halv miljon arbetslösa och undersysselsatta i dag saknar a-kassegrundad ersättning.

LO-distriktet har med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik räknat fram hur många det rör sig om i Helsingborg. Siffrorna är alarmerande, trots att inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

I oktober 2012 var 9 000 människor i Helsingborg inskrivna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda på Arbetsförmedlingen, samtidigt som bara 4 200 personer fick a-kassegrundad ersättning via a-kassa eller aktivitetsstöd. Det innebär att över 4 700 i Helsingborg saknar a-kassegrundad ersättning, och då får vi också räkna med ett stort mörkertal.

För att få försörjningsstöd måste man avyttra allt av värde, som bil och bostad. Fler tvingas förlita sig på stöd från nära och kära som får ”rycka in”. Det innebär att köpkraften minskar och att fler slutar konsumera. Det gör att lågkonjunkturen sprids i ekonomin, efterfrågan minskar och fler blir uppsagda. De senaste årens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har därmed allvarligt försämrat Sveriges beredskap för ekonomiska nedgångar. Det håller inte.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som fyller en viktig samhällsekonomisk funktion. Från LO ser vi en rad åtgärder som behöver genomföras omgående:

• Bättre villkor så att fler omfattas

• Slopa 75-dagarsregeln

• Inför studerandevillkor

• Sänk medlemsavgiften

• Höj taket

Det är dags att höja beredskapen och återupprätta arbetslöshetsförsäkringen. Sverige har inte råd med något annat – och det har inte våra kommuner heller.

Jimmy Runesson
ordförande LO-distriktet i Skåne

http://hd.se/ledare/2013/02/11/ateruppratta-a-kassan/