Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist i hälften av Skånes kommuner

Arbetsmarknad Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Skåne ökat från sju kommuner till 16 kommuner år 2013. Antalet kommuner som uppgett överskott har minskat från 14 till en kommun, visar en rapport från LO-distriktet i Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne. 

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Jimmy Runesson.

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Jimmy Runesson.

- Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Jimmy Runesson.

För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-974 54 96

E-post: jimmy.runesson@bredband.net

 

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-205 24 34

E-post: markus.blomberg@lo.se