Fråga facket Fråga facket

3 963 personer skadades i arbetet i Skåne förra året

En ny rapport från LO-distriktet visar att 3 963 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Skåne under 2013. Utöver dessa visar statistiken fem personer som dog på sitt arbete samt två holländska sjömän som omkom på skånskt vatten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med de
fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007.

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Jimmy Runesson.

I slutet av mars i år beslutade riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Det är bra att politikerna insett vikten av att prioritera arbetsmiljöfrågan. Vi anser att regeringen tillsammans med  arbetsmarknadens parter nu bör få ansvar för att ta fram såväl en nollvision som en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i Sverige, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

För mer information:
Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

------------------------

Läs mer i rapporten (öppna som pdf).

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.