Fråga facket Fråga facket

LO:s kandidat till EU-parlamentet bör lyftas av S

Internationellt - Vi behöver inte en EU-politik för eliten utan ett parlament för vanligt folk. Vi vet att Johan Danielsson (S) kan bidra till det och förväntar oss därför att han placeras på valbar plats på Socialdemokraternas lista, skriver Magnus Alm, ordförande i LO Skåne, tillsammans med ordföranden för ytterligare nio LO-distrikt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Debattartikel publicerad i Arbetet 2019-02-01

Nu när hotet om extraval är borta är det dags att koncentrera sig på valet till Europaparlamentet.

Ett Europaparlament med en stark socialdemokratisk grupp är oerhört viktigt för att fortsätta de sociala framstegen och stärka löntagarnas ställning gentemot de globala företagen.

Ett socialt hållbart Europa bygger på att sikta in sig på de viktigaste gemensamma frågorna. Det handlar om hur sociala villkor kan upprätthållas när människor jobbar i andra länder än i sina hemland.

Hur kan länder vars unga lämnar dem för att arbeta i Nordvästra Europa närma sig i lönenivåer och minska kompetensflykten och arbetslösheten på hemmaplan?

Avtal gäller alla

Vi vill att alla som arbetar i Sverige ska få lika lön och lika villkor med skydd av svenska kollektivavtal. Oavsett om man är inflyttad eller infödd. För att nå dit måste övriga EU också ta löntagarnas ställning i första hand.

Men vi riskerar ett stort bakslag i valet till EU-parlamentet.

De nationalistiska, konservativa och populistiska partierna vinner mark på bekostnad av det gemensamma, progressiva samtalet där samarbete och solidaritet står över nationella hänsyn.

Högerpartiernas agendor riskerar faktiskt hela EU-samarbetet.

Ingen politik för eliten

Att regeringar på nationell nivå driver en politik som går stick i stäv med ett öppet och tolerant EU, helt utan konsekvens, riskerar att stjälpa grunden i det samarbete som har skapat fred inom sina gränser.

Det som behövs är inte en EU-elit med en politik för eliten. Det som behövs är ett parlament där vanligt folks röster kan bli hörda.

Därför är vi som LO-distriktsordföranden väldigt glada att LO: s förbund har enats bakom en stark kandidat som kan börja jobba från dag ett.

Johan Danielsson (S), kan faktiskt vara en röst för hela Europas fackföreningsrörelse.

Facket synas i EU

En politik för enande och gemenskap måste bygga på att den är bra för de flesta medborgare. Därför är det oerhört viktigt att den fackliga internationella gemenskapen också får en betydande plats i EU-parlamentet.

Vi vet att Johan Danielsson (S) kan bidra till det och förväntar oss därför att Johan Danielsson placeras på valbar plats på Socialdemokraternas lista.

Magnus Alm, ordförande LO Skåne

Anna Eriksson, ordförande LO Mellersta Norrland

Mats Eriksson, ordförande LO Dalarna-Gävleborg

Bertil Hallén, ordförande LO Västsverige

Krister Johansson, ordförande LO Norra Sverige

Marie Jokio, ordförande LO Stockholm

Thomas Klang, ordförande LO Gotland

Per Lilja, ordförande LO Örebro-Värmland

Thomas Olsson, ordförande LO Småland-Blekinge

Majlene Westerberg, ordförande LO Mellansverige

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.