Fråga facket Fråga facket

Högkostnadsskyddet på el är ett bra första steg!

Utvecklingen på elmarknaden har länge oroat LO-distrikten i södra Sverige. Ett nytt förslag med återbäring är bra, men det krävs mer för att säkra energitillgången i söder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförandena i LO-distrikten i Småland-Blekinge, Skåne och Västsverige.
Ordförandena i LO-distrikten i Småland-Blekinge, Skåne och Västsverige.

Kommentar med anledning av regeringens förslag om ett högkostnadsskydd på el:

Från LO-distriktens sida har vi under lång tid varit oroliga för utvecklingen på elmarknaden. Speciellt för människorna i södra Sverige är varje räkning som kommer ett orosmoment. Kommer lönen att räcka till? Under sommaren så har vi gång efter gång tvingats uppleva nya prisrekord i område fyra.

Kyla och arbetslöshet

Redan i höstas samlade LO-distrikten ansvariga politiker från riksdag och regering för att diskutera detta. Lönen måste räcka både till att ha plusgrader inomhus men också till att ha mat på bordet.

Människor i södra Sverige drabbas av inte bara av fattigdom. Vi ser också hur företagen bromsar sin utveckling, där de pratar om att risken att behöva avveckla istället för att möjligheter att utveckla och anställa. Vi ser en utebliven nyetablering och flytt av arbetstillfällen. Vi riskerar alltså inte bara fattigdom utan också arbetslöshet.

Splittrar samhället

Samhällseffekterna blir väldigt stora. Kommuner och regioner har som ni förstår även de elräkningar. När priset på att hålla badhuset öppet, varmt i skolan eller ha varmvatten inom sjukhusen springer i höjden, då förstår ni att det kommer vara annat som det sparas in på. Ett marknadssystem som energimarknaden tenderar att slita hela vårt samhälle isär.

Parti efter parti kommer med olika lösningar på hur vi ska hantera situationen. Även om vissa förslag är mer verklighetsfrånvända än andra så är vi glada att politikerna visar att de förstår allvaret. Mest glada är vi över att det nu kommit en både realistisk och genomförbar plan från nuvarande regering.

Återbäring från övervinster

Precis så som vi från LO-distrikten tryckt på för så tar man nu ansvar för både hushållen och för företagen. Förslaget som det uttrycks är heller inte ett slag mot våra välfärdssystem. Det ska inte flyttas pengar från skattemedel - tänkta till vården eller skolan - för att lösa marknadens brister. Istället riktar man in sig på marknadens övervinster.

Det extremt stora överskottet svenska kraftnät gör på grund av överpriserna ska lämnas som återbäring till de drabbade konsumenterna, både hushåll och företag. Mest återbäring till de som har de allra sjukaste priserna. Och inte heller bara under de kallaste månaderna utan hela tiden som marknaden fortsätter göra övervinster.

Lyssna på facket

Det där träffar rakt i vardagen för vanligt folk över hela landet. Men särskilt för LO-förbundens medlemmar i södra Sverige. Det där är skillnaden på om det går att bo kvar i huset, eller om barnen kan få nya vinterskor när det är dags. Det är bra politik för vanligt folk.

Det är glädjande att politiken lyssnat på oss inom facken, och framförallt då S som dessutom också hört vår oro för våra jobb och för företagen. Förslaget som de lade nu är bra men inte komplett. Det går inte att luta sig tillbaka och säga ”nu är det klart!”. Nu köper vi oss nödvändig tid för att kunna fortsätta driva på för utbyggda elnät, och kanske framförallt en utbyggd produktion i södra Sverige.

Vi väntar oss mer

Ska vi någonsin kunna ta bort de orättvisa elområdena och samtidigt kunna fortsätta linjen att ställa om till ett grönt och hållbart Sverige så vill vi bara påpeka att runt hela södra delarna av Sverige så finns det hav. Där är gott om plats för exempelvis havsbaserad vindkraft.

Som fackliga företrädare i södra Sverige är vi glada att politikerna lyssnat. Vi är stolta över vår samverkan med Socialdemokraterna som återigen levererar. Men vi är långt ifrån klara. LO-förbundens medlemmar förväntar sig mer – men detta, detta var ett riktigt bra första steg.

Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge

Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne

Christine Marttila, ordförande LO-distriktet i Västsverige

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.