Fråga facket Fråga facket

Trygghet i vardagen

Alla har rätt att känna sig trygga. Ung som gammal, kvinna som man. På jobbet, i hemmet, och i bostadsområdet. Landsbygdsbo såväl som stadsbo.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Men vi vet att det inte alltid är så. Tvärtom är många oroliga. Över att inte få bra vård och omsorg, över att pensionen inte ska räcka, över att utsättas för brott. Över att jobb försvinner. Vi ser att skillnaderna mellan stad och land växer, liksom skillnaderna mellan de med stora resurser och de med små.

Allt detta måste förändras, alla har rätt till trygghet i vardagen.

Så skapar vi trygghet i vardagen

  • Låt hela Sverige leva. Alla i Sverige ska ha goda förutsättningar att leva ett bra liv. Investera för jobb och trygghet i både stad och på landsbygd. Investera i vägar, i IT och offentlig service. Vi vill genomföra en särskild satsning på välfärd i mindre kommuner.
  • Trygga välfärden. Anställ fler i skolan, vården och omsor­gen och stoppa den skadliga vinstdriften. Förbättra sjukför­säkringen. Höj pensionerna. Målet ska vara att garanteras minst 70 procent av sin lön i pension.
  • Värna den svenska modellen. I Sverige ska alla ha en lön som det går att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden.