Fråga facket Fråga facket

Ökad jämlikhet

I ett jämlikt och jämställt samhälle är människor lyckligare, lever längre, presterar bättre och är friskare. Brottslighet och våld är inte lika vanligt och det är enklare, även för den som kommer från knappa förhållanden, att förverkliga sina drömmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tyvärr har utvecklingen länge gått i motsatt riktning. Under de senaste 30 åren har ojämlikheten ökat kraftigt. Ofta på grund av politiska beslut. Detta måste få ett slut. Politiken ska vara till för vanligt folk.

Så ökar vi jämlikheten

  • Bygg en jämlik skola. Ge alla barn samma möjligheter till kun­skap oavsett förutsättningar. Se till att förskolorna och sko­lorna får resurser utifrån barnens behov. Genomför en kraftig satsning på fritids med fler anställda som ger barnen en stimu­lerande fritid med fler aktiviteter och stöttar barnens omsorg och kunskapsutveckling.
  • Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Höj inkomsttaket och låt ersättningsnivåerna följa löneutvecklingen. Gör det billigare att vara med i a-­kassan, ta bort karensdagarna och gör det en­kelt att kvalificera sig för ersättning.
  • Skapa ett rättvist skattesystem. Skatt ska betalas efter förmå­ga. Det är inte rimligt att den som arbetar ihop sin inkomst be­talar mer än den som ärvt sin förmögenhet. Genomför en skat­tereform för rättvisare skatter.