Fråga facket Fråga facket

En av tre föräldrar kan missa tillägg

Försäkringar Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget
Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk förstärkning

Tillägget förhandlades fram för att öka männens andel av uttaget av föräldrapenning men har kanske framförallt fungerat som en ekonomisk förstärkning för låginkomsttagare. Ersättningen är även vid väldigt låga inkomster högre än barnbidraget och kompenserar också för att jobbskatteavdraget försvinner för barnlediga.

Uppskattat tillägg

För en vanlig familj med två LO-medlemmar kan försäkringen ge en lättnad med de snäva marginaler som finns. Detta är oerhört positivt.

- Eftersom jobbskatteavdraget försvinner och ens inkomst sänks så blir det genast ekonomiskt kännbart när man blir förälder. Att inte fler får del av sin försäkring är därför väldigt olyckligt, säger Mikael Andersson, försteombudsman på LO-distriktet i Skåne.  .

Jämställd arbetsmarknad

LO visar nu att det i Skåne län är 2947 föräldrar som tagit del av föräldrapenningstillägget. Fördelningen av uttag är starkt uppdelat mellan könen.

- För ett jämställt föräldrapenningsuttag krävs en jämställd och trygg arbetsmarknad, och dit har vi långt kvar. Mäns andel av uttag av FTP är större än andelen arbetarmän som tar ut föräldraledighet så tillägget kan ändå ha viss jämställdhetseffekt.  Men trots det så är bara 22 procent av dagarna utbetalade till män i Skåne.  Här har alla parter insatser att göra, avslutar Mikael Andersson,försteombudsman på LO-distriktet i Skåne

För mer information

Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-301 76 24
E-post: mikael.j.andersson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

 

Läs rapporten i sin helhet här eller under fliken relaterade dokument.

 

markus blomberg