Bemanningsavtalskonferens med LO-distrikten i Skåne, Sydost och Jönköping

Gemensam träff mellan ansvariga i de tre LO-distriktens bemanningsavtalsgrupper. Målet är att hitta ökad samsyn kring policydokument och arbetssätt för en ökad tvärfacklig samordning och styrka.

Ansvarig: Markus Blomberg

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 12:00
  • SLUTAR: 12:00
  • PLATS:
    Backagården, Höör
  • TYP: Konferens