Fråga facket Fråga facket

Viss verksamhet ställs in - men LO-distriktet är igång!

I dagsläget saknas förutsättningar att genomföra en del av LO-distriktets verksamhet som planerat. Många kurser och aktiviteter ställs in fram till den 31 maj. Annan verksamhet ställs om och genomförs digitalt. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om inställda kurser, höstens arrangemang eller behöver stöd i ditt uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Effekter av situationen kring Corona-viruset

Över hela Sverige pågår ett omfattande arbete med att hindra smittspridning av Corona-viruset.

LO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvärderar löpande vilka insatser som behöver vidtas i verksamheten för att minimera risker.

Verksamheten hålls igång - men ställs om

LO uppdaterar riktlinjer löpande för att hantera situationen och verksamheten hålls igång.

Fler möten kommer genomföras digitalt och viss del av verksamheten ställs nu om.

En del av verksamheten bereds nu centralt av LO och LO-förbunden och vi kommer att återkomma med besked.

Årsmöte och årskonferens skjuts på framtiden

LO-förbunden på nationell nivå har beslutat att LO-distriktens årsmöten kommer att hållas till hösten. Mer information om detta skickas till alla anmälda ombud, gäster och till våra medlemsorganisationer. Mer information kommer även läggas ut här framöver.

I samband med detta skjuter LO-distriktet även fram vår årskonferens med fackliga och politiska seminarier. Även denna dag kommer nu att äga rum i höst istället. Mer information kommer.

Första maj blir digitalt

Första maj i år kommer att inte att kunna hållas som vanligt med anledning av cornaviruset.

LO har tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att det traditionella fysiska firandet i år får ersättas av ett digitalt-firande som är en helt unik lösning.

Läs mer om det nationella beslutet på LOs hemsida.

Mer information om våra lokala förutsättningar i Skånes kommuner kommer.

Tag kontakt innan besök på expeditionen

LO-distriktets expedition håller öppet.

Med anledning av rådande omständigheter uppmanar vi dock alla att höra av sig i förväg och bestämma tid med den man ska besöka, eller via distriktets växel för allmänt besök på expeditonen. Annars kan vi inte garantera omedelbar tillgänglighet i alla lägen.

För vår expedition gäller annars samma restriktioner som i samhället i övrigt. Har du rest i några riskzoner eller i närtid har upplevt några sjukdomssymtom så ber vi dig att av omsorg inte besöka oss.

En del verksamhet behöver ändå ställas in

Så som situationen utvecklats saknas det i dock redan i dagsläget förutsättningar för oss på LO-distrikten att genomföra vissa delar av verksamheten.

Här under följer information om dessa förändringar, uppdaterad 18 mars 2020. 

 

  • Studier

Samtliga tvärfackliga utbildningar som är planerade från nu till den sista maj ställs in.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Centrala konferenser inom området ställs in fram till sista maj och alternativ hantering bereds nu av LO centralt.

Har du frågor om LO-distriktets studier är du välkommen att kontakta:

Mikael Andersson
Telefon: 073-301 76 24
E-post: mikael.j.andersson@lo.se

 

  • LO/Ung

Samtliga LO/Ung-utbildningar som är planerade från nu till den sista maj ställs in.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Sedan tidigare är det aviserat att Ung-forum är inställt. Några beslut kring Facket på sommarjobbet är ännu inte fattade.

Centrala konferenser inom området ställs in fram till sista maj och alternativ hantering bereds nu av LO centralt.

Har du frågor om LO/Ung-verksamheten är du välkommen att kontakta:

Meta Jarl
Telefon: 040-664 53 91
E-post: meta.jarl@lo.se

 

  • Skolinformation

Gymnasieskolorna kommer på folkhälsomyndighetens uppmaning hålla stängt tills vidare, vilket gör att skolinformationsverksamheten pausas fram till sommaren.

En kontakt tas med respektive skola kring om det går att skjuta informationstillfället till efter sommaren alternativt att hänvisa till tillgängliga material.

Har du frågor om skolinformationen är du välkommen att kontakta:

Maria Nyman-Stjärnskog
Telefon: 076-851 53 42
E-post: maria.nyman-stjarnskog@lo.se

 

  • Facket Försäkrar

Samtliga Facket Försäkrar-utbildningar och distriktskonferenser som är planerade från nu till den sista maj ställs in.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Centrala konferenser inom området ställs in fram till sista maj och alternativ hantering bereds nu av LO centralt.

Har du frågor om Facket Försäkrar-verksamheten eller om du som försäkringsinformatör behöver råd och stöd i ditt uppdrag är du välkommen att kontakta:

John Thörnlund
Telefon: 040-664 53 97
E-post: john.thornlund@lo.se

Snezana Bukvic
Telefon: 040-664 53 90
E-post: snezana.bukvic@lo.se

 

  • Utåtriktad verksamhet

Den utåtriktade verksamheten inom LO-distriktens och LO-fackens områden pausas tills vidare.

Har du frågor om LO-distriktet i Skånes utåtriktade verksamhet via LO-facken i kommunerna är du välkommen att kontakta:

Stefan Höök
Telefon: 076-791 61 91
E-post: stefan.hook@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.